Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus wskrzesza syna wdowy

Jezus napotkał kondukt pogrzebowy, zatrzymał go i przywrócił zmarłemu synowi wdowy życie.
Przekazany przez YoMinistry
1
Jezus i Jego uczniowie udali się na południe, do wioski Nain. W języku hebrajskim Nain oznacza „zielone, piękne pastwiska”. Nain leżało około 40 km na południowy zachód od Kafarnaum. Mieszkał tam młody mężczyzna i jego owdowiała matka. – Slajd 1
2
W czasach biblijnych mąż był głównym żywicielem rodziny. Ta kobieta straciła męża, ale na szczęście nie pozostała sama. Miała syna, który się nią opiekował. – Slajd 2
3
Niestety ten syn też zmarł. Teraz wdowa została sama. Jej życie wydawało się puste i pozbawione nadziei. W proroctwie zapowiadającym przyjście Jezusa czytamy: „Zlituje się nad słabym i potrzebującym, ocali życie ubogich” (Psalm 72:13, Biblia Ekumeniczna). – Slajd 3
4
Jezus dokonał wielu cudów i  podążały za Nim tłumy. Wieść o Jezusie rozeszła się szeroko i wielu przychodziło do Niego, aby ich uzdrowił. Jezus był właśnie w drodze do wioski Nain. – Slajd 4
5
Gdy zbliżał się do bramy miasta, wdowa opłakująca zmarłego syna opuszczała miasto. Jej syna wynoszono z miasta na cmentarz. Wielki tłum w kondukcie pogrzebowym żegnał zmarłego. – Slajd 5
6
Biblia tak mówi o Bogu: „Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pokrzepienia” (2 Koryntian 1:3, Biblia Ekumeniczna). Jezus postępował tak, jak Jego Ojciec – udał się bezpośrednio do wdowy, aby ją pocieszyć. Potem dokonał cudu. – Slajd 6
7
Stanął obok zmarłego, a tłum przyglądał Mu się. Dotknął pogrzebowych noszy, a potem powiedział: „Młody człowieku, mówię ci, wstań!”. Słowo Boże jest wszechmocne. Jezus posłużył się swoim słowem, aby ożywić zmarłego. – Slajd 7
8
Bóg daje życie wszystkim. Jezus oddał tego młodego mężczyznę jego matce. Tłumy były zszokowane. Powiedzieli: „Bóg nawiedził swój lud!”. To pierwsze odnotowane wskrzeszenie zmarłego przez Jezusa. – Slajd 8
9
Wiadomość o wskrzeszeniu szybko rozeszła się po całej Judei i okolicach. Jezus dokonał wielu innych cudów. W rezultacie coraz więcej ludzi przychodziło Go zobaczyć. – Slajd 9
10
Slajd 10