Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

YoMinistry

Ilustracje do historii biblijnych wraz z filmami. [more...]Yo!, − czyli Youth Outreach (Pozyskiwanie Młodych). John Stanley zaczął nauczać w kościele dziecięcym, kiedy jego chłopcy byli jeszcze dziećmi. Jako artysta dostrzegł korzyści przekazu, jakie daje połączenie historii biblijnych z obrazami. Opracował roczny program nauczania, składający się z 48 lekcji wzbogaconych filmami dostępnymi na: YoPlace.com. Miały one pozytywny wpływ na dzieci z różnymi stylami uczenia się. Dzięki uprzejmości autora posiadamy obrazy z jego filmów biblijnych. [strona Internetowa]