Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Gdy Jezus umarł na krzyżu, jego bogaty naśladowca, Józef udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Józef wziął ciało i pochował je w swoim nowym grobie, zatoczył przed wejście wielki kamień i odszedł. A Maria Magdalena i druga Maria siedziały na zewnątrz (por. Mateusza 27:57–61). – Slajd 1
2
Następnego dnia arcykapłani i faryzeusze udali się do Piłata i poprosili go o zapieczętowanie grobu oraz postawienie przy nim straży. Bali się, że uczniowie przyjdą do grobu i ukradną ciało Jezusa. Potem mogliby twierdzić, że Jezus powstał z martwych (por. Mateusza 27:62–66). – Slajd 2
3
Trzy dni później, pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł Pański zstąpił z nieba i odsunął kamień, a potem na nim usiadł. Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu i padli na ziemię jak martwi (por. Mateusza 28:2–4). – Slajd 3
4
Do grobu poszło kilka kobiet, które wcześniej towarzyszyły Jezusowi. Kobiety kupiły aromatyczne olejki i chciały namaścić ciało Jezusa. W drodze zastanawiały się nad tym, kto im odsunie kamień od wejścia do grobowca. Gdy przyszły do grobu, zobaczyły, że kamień  był odsunięty. W środku nie było jednak ciała Jezusa (por. Marka 16:1–4). – Slajd 4
5
Anioł powiedział do nich: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, który został ukrzyżowany. Nie ma Go tutaj, bo zmartwychwstał! Popatrzcie, to jest miejsce, gdzie leżało Jego ciało. Teraz idźcie i powiedzcie Jego uczniom, że Jezus zmartwychwstał i czeka na nich w Galilei” (por. Marka 16:5–7). – Slajd 5
6
Tego ranka strażnicy udali się do arcykapłanów i opowiedzieli im o wszystkim, co się wydarzyło. Oni zaś dali im dużą sumę pieniędzy i powiedzieli: „Rozgłaszajcie, że Jego uczniowie przyszli w nocy i ukradli Go, gdy spaliście” (por. Mateusza 28:11–14). – Slajd 6
7
Wieczorem w zamkniętym pomieszczeniu Jezus nagle ukazał się uczniom i pobłogosławił ich. Wszyscy bardzo się cieszyli. Opowiedzieli o tym Tomaszowi, którego tam nie było. On jednak powiedział: „Nie uwierzę, jeśli nie zobaczę na własne oczy” (por. Jana 20:19–25). – Slajd 7
8
Osiem dni później Jezus ponownie pojawił się przed nimi i pokazał Tomaszowi swoje zranione ręce i bok. Tomasz powiedział: „Pan mój i Bóg mój!”.  Jezus na to: „Uwierzyłeś, ponieważ mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (por. Jana 20:26–29). – Slajd 8
9
Nadszedł czas, aby uczniowie udali się do Galilei i czekali na Jezusa zgodnie z Jego poleceniem. Pewnej nocy Piotr zdecydował się wypłynąć na połów ryb na Jeziorze Galilejskim. Przyłączyli się do niego niektórzy uczniowie (por. Jana 21:1–3). – Slajd 9
10
Niektórzy z uczniów, w tym Piotr, byli doświadczonymi rybakami. Jednak mimo iż całą noc łowili, nie złowili ani jednej ryby. O świcie popłynęli rozczarowani w kierunku brzegu. Pewnie uważali, że zmarnowali swój czas (por. Jana 21:3b). – Slajd 10
11
Wcześnie rano Jezus stanął na brzegu, ale uczniowie nie rozpoznali Go. Jezus zawołał: „Przyjaciele, czy macie jakieś ryby?”. „Nie” – odpowiedzieli. Jezus na to: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, tam coś złowicie” (por. Jana 21:4–6a). – Slajd 11
12
Posłuchali Go i zarzucili sieć na drugą stronę łodzi. Kiedy to zrobili, nie byli wstanie wciągnąć jej z powrotem do łodzi, bo było w niej tak dużo ryb (por. Jana 21:6b.11). – Slajd 12
13
Wtedy Jan zdał sobie sprawę, że to Jezus na brzegu pouczył ich, co mają robić. Powiedział Piotrowi: „To jest Pan”. Piotr nie chciał czekać, aż dopłyną do brzegu, więc natychmiast zrzucił szatę, wskoczył do wody i popłynął do swego Pana (por. Jana 21:7). – Slajd 13
14
Kiedy wszyscy przybyli na ląd, Jezus powiedział im: „Chodźcie na śniadanie”. Jezus rozpalił wcześniej ognisko, na którym upiekł rybę i chleb. Potem zachęcił ich również, aby przynieśli kilka ryb, które złowili (por. Jana 21:9–14). – Slajd 14
15
Po śniadaniu Jezus rozmawiał z Piotrem. Trzykrotnie zapytał Piotra, czy Go kocha. Jezus zadał te pytania, ponieważ wiedział, jak ważną rolę odegra Piotr w pierwszym kościele i że zginie za swoją wiarę (por. Jana 21:15–18). – Slajd 15
16
Zanim Jezus poszedł do nieba, powiedział Swoim uczniom: „Została Mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata (Mateusza 28:18b–20; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 16
17
Slajd 17