Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł w więzieniu

Paweł zostaje aresztowany w Jerozolimie i przetrzymywany jako więzień w Cezarei, po czym zostaje wysłany na proces do Rzymu.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Po zwiastowaniu Ewangelii w wielu rejonach Macedonii i dzisiejszej Grecji, Paweł popłynął z powrotem do Izraela. Przepłynął obok Cypru, najpierw zatrzymał się w Tyrze, potem w Ptolemaidzie, a następnie w Cezarei (por. Dzieje Apostolskie 21:1–7). – Slajd 1
2
W Cezarei do Pawła przyszedł prorok Agabos. Prorok ten wziął pas Pawła i związał nim swoje nogi i ręce. Agabos powiedział, że Żydzi w Jerozolimie zrobią to sami Pawłowi i wydadzą go w ręce pogan (por. Dzieje Apostolskie 21:8–11). – Slajd 2
3
Paweł nie pozwolił, by strach przed więzieniem lub biciem powstrzymał go przed dzieleniem się Ewangelią. Udał się bezpośrednio do Jerozolimy, a następnie prosto do najświętszego miejsca Żydów, do świątyni<br/>(por. Dzieje Apostolskie 21:26). – Slajd 3
4
Kiedy niektórzy Żydzi zobaczyli Pawła w świątyni, byli wściekli. Podburzyli tłum, rozpowiadając kłamstwa, że ​​Paweł nauczał przeciwko narodowi żydowskiemu i Prawu nadanemu przez Mojżesza (por. Dzieje Apostolskie 21:27–29). – Slajd 4
5
Tłum wyciągnął Pawła ze świątyni i chciał go zabić. Zgłoszono to kohorcie rzymskiej. Wielu ludzi w Jerozolimie było zdenerwowanych. Żołnierze szybko pobiegli, by uratować Pawła i zabrać go (por. Dzieje Apostolskie 21:30–32). – Slajd 5
6
Według urzędników rzymskich Paweł był winien zamieszania na terenie świątyni. Pozwolili mu przemówić w swej obronie do Żydów, ale to nie pomogło. Żydzi zaczęli głośno domagać się śmierci apostoła (por. Dzieje Apostolskie 21:37–23:10). – Slajd 6
7
Aby ochronić Pawła, Rzymianie zabrali go do koszar. Następnej nocy Pawłowi ukazał się Pan i powiedział: „Odwagi, bo tak jak świadczyłeś o Mnie w Jerozolimie, tak też musisz świadczyć w Rzymie” (por. Dzieje Apostolskie 23:11). – Slajd 7
8
Następnego dnia zebrało się 40 Żydów. Złożyli wspólną przysięgę, że nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. O tym planie dowiedział się pewien młody człowiek. Był to siostrzeniec Pawła (por. Dzieje Apostolskie 23:12–15). – Slajd 8
9
Ten młody człowiek szybko powiedział o tym swej matce, a ona wysłała go do Pawła. Kiedy Paweł usłyszał o spisku, wysłał siostrzeńca do rzymskiego dowódcy. Dowódca musiał szybko podjąć ważne decyzje, by uratować Pawła (por. Dzieje Apostolskie 23:16–22). – Slajd 9
10
Dowódca rzymski potajemnie zebrał dwustu żołnierzy, którzy nocą wywieźli Pawła z Jerozolimy. Podróżowali z górskiej krainy, gdzie leżała Jerozolima do nadmorskiego miasta rzymskiego Cezarei (por. Dzieje Apostolskie 23:35). – Slajd 10
11
W Cezarei Paweł był przetrzymywany jako więzień, aby stanąć przed sądem. Wiele dni spędził w więzieniu, a jego przyjaciele odwiedzali go. Wydawało się, że jeden proces za drugim nie przynosi rozstrzygnięcia sprawy Pawła (por. Dzieje Apostolskie 24, 25). – Slajd 11
12
W końcu nadszedł dzień, kiedy do Cezarei przybył uroczyście król Agryppa ze swoją żoną Berenike. Paweł miał okazję podzielić się swoim świadectwem z królem i zgromadzonymi ludźmi. Król Agryppa prawie uwierzył w Ewangelię (por. Dzieje Apostolskie 25:13–26:29). – Slajd 12
13
Po obronnej mowie Pawła, król, Bernike i namiestnik odeszli na bok. Zgodzili się, że Paweł nie zrobił nic, co zasługiwałoby na śmierć. Można było by go zwolnić, gdyby wcześniej nie odwołał się do Cezara i zgodnie z prawem musiał stawić się w  Rzymie (por. Dzieje Apostolskie 26:30–32). – Slajd 13
14
Tak jak zapowiedział Jezus, Paweł udał się do Rzymu, aby świadczyć o Nim równie mocno i odważnie, jak robił to w Jerozolimie i Cezarei. Czynił to również podczas podróży na statku. – Slajd 14
15
Slajd 15