Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł w Efezie

Paweł nauczał w Efezie i wielu mieszkańców tego miasta nawróciło się i spaliło magiczne księgi.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Paweł rozpoczął swoją trzecią podróż misyjną w Antiochii. Na początku odwiedził zbory, które założył. Po drodze nauczał Słowa Bożego, składał świadectwo i zachęcał wierzących (Dzieje Apostolskie 18:23; 19:1). – Slajd 1
2
Kiedy Paweł przybył do dużego miasta Efez, spotkał Apollosa, który był bardzo dobrym nauczycielem Pisma Świętego (Dzieje Apostolskie 18:24). Paweł spotkał też innych ludzi, którzy kochali Słowo Boże, ale czegoś im brakowało. – Slajd 2
3
Ludzie, których Paweł spotkał w Efezie, słyszeli o Jezusie i zostali ochrzczeni chrztem pokuty, do którego wzywał Jan Chrzciciel. Nie słyszeli jednak o chrzcie w imię Pana Jezusa i o Duchu Świętym. – Slajd 3
4
Gdy o nim usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i zaczęli mówić językami oraz prorokować. – Slajd 4
5
Paweł kochał naród żydowski, dlatego poszedł do synagogi, gdzie Żydzi oddają cześć Bogu i przez trzy miesiące zwiastował im Dobrą Nowinę o Jezusie. Niektórzy uwierzyli, ale niektórzy mieli zatwardziałe serca i odrzucili Jezusa. – Slajd 5
6
Przez dwa lata Paweł nauczał gorliwych uczniów o Jezusie i cudownej miłości Boga do Żydów i pogan w szkole Tyrannosa. – Slajd 6
7
Paweł nie tylko nauczał o Jezusie, ale Duch Święty dokonywał przez Pawła niezwykłych cudów – uzdrawiał ludzi chorych, kalekich i opętanych przez złe duchy. – Slajd 7
8
Siedmiu synów najwyższego kapłana żydowskiego było pod wrażeniem tych cudów. Próbowali uleczyć człowieka opętanego przez demona wzywając nad nim imienia Jezusa. Wtedy demon odezwał się: „Znam Jezusa i wiem o Pawle, ale wym kim jesteście?”. – Slajd 8
9
Zły duch skoczył nagle na siedmiu mężczyzn i pobił ich wszystkich okrutnie. Uciekli z tego domu przerażeni, ranni i nadzy. Nie minęło dużo czasu, zanim usłyszeli o tym wszyscy w Efezie. – Slajd 9
10
Wtedy wielu jego mieszkańców uświadomiło sobie straszliwą moc zła i chciało dowiedzieć się więcej o Panu Jezusie. Ludzie pokutowali za grzechy i zaczęli palić swoje magiczne księgi. – Slajd 10
11
Paweł przeżył jeszcze inne ekscytujące chwile w Efezie. Potem opuścił Efez statkiem i kontynuował swoją trzecią podróż misyjną. Apostoł darzył Efezjan szczególną miłością, więc napisał do nich list, który można przeczytać w Biblii (List św. Pawła do Efezjan). – Slajd 11
12
Slajd 12