Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł na Cyprze

Bóg wysyła Pawła i Barnabę na ich pierwszą podróż misyjną.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Saul, agresywny prześladowca chrześcijan, został zachęcony przez kapłanów ze świątyni w Jerozolimie do udania się do Damaszku i prześladowania większej liczby chrześcijan (por. Dzieje Apostolskie 9:1–2). – Slajd 1
2
Nagle Bóg zatrzymał Saula podczas jego podróży i powiedział: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”. Saul (Szaweł) był dogłębnie wstrząśnięty. Stracił wzrok i jego towarzysze musieli zaprowadzić go do Damaszku (Dzieje Apostolskie 9:3–7). – Slajd 2
3
Bóg powiedział Ananiaszowi, aby poszedł i położył ręce na Szawle. Ananiasz posłuchał i dzięki Bożej mocy przywrócił mu wzrok. Początkowo chrześcijanie chcieli trzymać się z daleka od Szawła. Potrzebowali czasu, żeby mu zaufać i zaprzyjaźnić się z nim (Dzieje Apostolskie 9:10–19). – Slajd 3
4
Wielu z nich bowiem pamiętało, jaki straszny był kiedyś Szaweł. Był odpowiedzialny za ukamienowanie Szczepana i prześladowania wielu chrześcijan (Dzieje Apostolskie 7:54–8:3). – Slajd 4
5
Szaweł nie przestawał śmiało mówić innym o Panu Jezusie. Był tak odważny, że uczniowie musieli go wyprowadzić z Jerozolimy w obawie, że niektórzy Żydzi go zabiją (Dzieje Apostolskie 9: 26–29). – Slajd 5
6
Daleko na północ od Jerozolimy znajdowało się pogańskie miasto Antiochia. W Antiochii spotkało się wielu Żydów i pogan, którzy pokochali Jezusa i założyli tam zbór. Paweł prawdopodobnie podróżował łodzią z Jerozolimy do Antiochii, aby odwiedzić ten kościół. – Slajd 6
7
Jeszcze więcej mieszkańców Antiochii wkrótce usłyszało o Jezusie. Postrzegali oni ludzi, którzy kochali Jezusa, jako „małych Chrystusów”, dlatego tam wyznawcy Jezusa pierwszy raz zostali nazwani chrześcijanami. Z tego kościoła pochodzili silni przywódcy chrześcijańscy. – Slajd 7
8
Członkowie kościoła pościli i modlili się o Boże kierownictwo. Duch Święty powiedział: „Oddzielcie mi Barnabę i Szawła, aby wykonali zadanie, do którego ich powołałem”. Wierzący włożyli więc na nich ręce, a potem wysłali ich, by zanieśli Dobrą Nowinę o Jezusie do innych krajów. – Slajd 8
9
Szaweł, Barnaba i Jan (zwany także Markiem) wyruszyli do pobliskiego portu w Seleucji. (Szaweł jest zwany również Pawłem i tego imienia będziemy odtąd używali). – Slajd 9
10
Tam wsiedli na statek płynący na dużą wyspę Cypr na Morzu Śródziemnym. – Slajd 10
11
Gdy dotarli do Salaminy, zaczęli głosić Słowo Boże Żydom w synagogach. – Slajd 11
12
Następnie przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, opowiadając ludziom o Jezusie. – Slajd 12
13
Kiedy przybyli do Pafos, zostali powitani przez rzymskiego władcę, Sergiusza Pawła. Był to człowiek inteligentny. Sergiusz Paweł chciał usłyszeć Dobrą Nowinę, którą dzielili się Paweł i Barnaba. – Slajd 13
14
Niestety spotkali także maga, fałszywego proroka żydowskiego o imieniu Bar-Jezus (po grecku Elimas). On to przeciwstawił się apostołom i przeszkadzał w głoszeniu Dobrej Nowiny. – Slajd 14
15
Bar-Jezus chciał powstrzymać Pawła i Barnabę przed głoszeniem Ewangelii, aby jego władca Sergiusz Paweł nie usłyszał Słowa Bożego i nie uwierzył w Jezusa. – Slajd 15
16
Jednak Paweł, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego i powiedział: „Jesteś pełen wszelkiego oszustwa, synu diabła, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. Teraz dotknie cię ręka Pana, stracisz wzrok i przez pewien czas nie ujrzysz słońca”. – Slajd 16
17
I natychmiast mrok i ciemność spadły na Bar-Jezusa, który chodził wkoło i szukał tych, którzy poprowadziliby go za rękę. Kiedy rzymski władca Sergiusz Paweł zobaczył co się stało, uwierzył i został chrześcijaninem. – Slajd 17
18
Paweł i jego towarzysze popłynęli z Pafos do Perge. Jednak Jan opuścił ich i wrócił do Jerozolimy. Paweł i Barnaba udali się do Antiochii Pizydyjskiej. W szabat zaś weszli do synagogi i nauczali. – Slajd 18
19
Paweł i Barnaba głosili Dobrą Nowiną o Jezusie w żydowskiej synagodze. Ludzie błagali ich, aby wrócili w następny szabat i opowiedzieli im więcej. – Slajd 19
20
W następny szabat zebrało się prawie całe miasto. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy przychodzące, by słuchać Pawła i Barnaby, byli zazdrośni, więc zaczęli im się sprzeciwiać i oskarżać o bluźnierstwo. – Slajd 20
21
Paweł i Barnaba odważnie odpowiedzieli: „Słowo Boże należało głosić najpierw wam. Jeśli jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan”. Poganinem jest każdy, kto nie urodził się jako Żyd, więc cały świat miał usłyszeć Dobrą Nowinę, że Jezus umarł, aby ich zbawić. – Slajd 21
22
Bezpłatny film z tą historią, który możesz zatrzymać, aby zachęcić do dyskusji, jest dostępny na stronie: http://www.yoplace.org/video.php – Slajd 22