Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Arka Noego

Bóg zaplanował uratowanie Noego i jego rodziny przed potopem.
Przekazany przez YO! Ministry
1
„PAN zaś widział, że podłość ludzi na ziemi jest wielka i że wszystkie ich zamiary ciągle były złe. Żałował więc Pan, że uczynił człowieka na ziemi i głęboko się zasmucił” (Rodzaju 6:5–6; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 1
2
„Wówczas PAN powiedział: Zetrę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem: Zarówno człowieka, jak i bydło, płazy i ptactwo podniebne. Żałuję bowiem, że ich uczyniłem” (Rodzaju 6:7; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 2
3
„Tylko Noe znalazł łaskę w oczach PANA... Noe był człowiekiem sprawiedliwym, bez zarzutu wśród ludzi mu współczesnych, trwał w przyjaźni z Bogiem. Noe miał trzech synów: Sema, Chama i Jafeta” (Rodzaju 6:5–6; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 3
4
„Powiedział więc Bóg do Noego: Położę kres wszelkim istotom, bo przez nie bezprawie zapanowało na ziemi. Zniszczę je wraz z ziemią” (Rodzaju 6:13; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 4
5
„Ty jednak zbuduj sobie arkę z drzewa gofer. Zrobisz w niej przegrody i pokryjesz ją smołą wewnątrz i na zewnątrz. Tak ją zbudujesz: Arka ma mieć trzysta łokci długości, pięćdziesiąt łokci szerokości i trzydzieści łokci wysokości (Rodzaju 6:14–15; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 5
6
„Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczył wszystkie istoty... Ale z tobą zawrę Moje przymierze i wejdziesz do arki razem ze swoimi synami, swoją żoną i synowymi” (Rodzaju 6:17a.18; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 6
7
„Dzięki wierze Noe otrzymał wyrocznię o tym, czego jeszcze nie można było zobaczyć. Przyjął ją z bojaźnią i zbudował arkę, aby ocalić swoją rodzinę. Przez wiarę potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę” (Hebrajczyków 11:7; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 7
8
„PAN powiedział do Noego: Wejdź do arki z całą swoją rodziną, bo widziałem, że tylko ty jesteś sprawiedliwy wobec Mnie w tym pokoleniu” (Rodzaju 7:1; Biblia Ekumeniczna). <br/>Noe zabrał również do arki zwierzęta lądowe i ptaki, zgodnie z poleceniem Boga. – Slajd 8
9
„Wszystkie istoty żywe, po parze, weszły do Noego, do arki. A gdy weszły samiec i samica każdej żywej istoty, jak nakazał mu Bóg, wtedy PAN zamknął za nim wejście” (Rodzaju 7:15–16; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 9
10
„Potop trwał na ziemi przez czterdzieści dni. Wody wzbierały i uniosły arkę, która wznosiła się nad ziemią. Wody wzbierały i przybywało ich na ziemi coraz więcej, arka natomiast pływała na powierzchni wód” (Rodzaju 7:17–18; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 10
11
„Wyginęły wszystkie istoty pełzające po ziemi, ptactwo, bydło, dzikie zwierzęta i wszelkie drobne istoty, których było mnóstwo na ziemi, oraz wszyscy ludzie. Wszystko, co miało tchnienie życia w swoich nozdrzach, wszystko, co było na suchym lądzie, wyginęło” (Rodzaju 7:21–22; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 11
12
„Zgładził On wszystkie istoty żywe, które były na powierzchni ziemi, od ludzi aż po bydło, płazy i ptactwo podniebne. Zostały one zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co było z nim w arce. A wody wzbierały na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni” (Rodzaju 7:23–24; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 12
13
„Siedemnastego dnia siódmego miesiąca arka osiadła na górach Ararat. Wody opadały aż do dziesiątego miesiąca. Pierwszego zaś dnia dziesiątego miesiąca ukazały się szczyty gór” (Rodzaju 8:4–5; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 13
14
Po roku przebywania w arce w czasie potopu i oczekiwania aż woda opadnie, Bóg polecił Noemu: „Wyjdź z arki, a z tobą twoja żona, synowie i synowe. Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, jakie masz, spośród wszystkich istot...” (Rodzaju 8:16b–17a; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 14
15
„Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzęta wyszli z arki na suchy ląd” (Rodzaju 8:20; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 15
16
„Następnie Noe zbudował ołtarz dla Pana, wziął z wszelkiego czystego bydła i wszelkiego czystego ptactwa i złożył na ołtarzu ofiarę całopalną” (Rodzaju 8:20; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 16
17
Slajd 17