Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz prowadzi lud Boży

Mojżesz prowadzi lud Boży w kierunku góry Synaj.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Po wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu, Bóg szedł przed swym ludem w słupie obłoku. Nocą zaś szedł w słupie ognia, aby im oświecać drogę, tak by mogli iść dniem i nocą. Pan nie skierował Izraelitów bezpośrednio do Ziemi Obiecanej, ponieważ miał lepsze plany (Wyjścia 13). – Slajd 1
2
Bóg zatwardził serce faraona i ten kazał zaprząc swój rydwan. Stanął na czele 600 swoich najlepszych rydwanów oraz pozostałych wozów wojennych i puścił się w pogoń za Hebrajczykami. Kiedy Izraelici dostrzegli goniącą ich armię, wpadli w przerażenie i zaczęli krzyczeć do Pana (Wyjścia 14:4.10). – Slajd 2
3
„Nie bójcie się! – Mojżesz powiedział do ludu – Wytrwajcie, a zobaczycie jeszcze dziś, że Bóg was uratuje. Pan będzie walczył za was i już nigdy więcej nie zobaczycie tych Egipcjan” (Wyjścia 14:14–15. 21a). – Slajd 3
4
Mojżesz skierował rękę nad morze, Pan zesłał na nie potężny wschodni wiatr. Wody rozstąpiły się, a dno wyschło. Izraelici ruszyli środkiem morza, a wody stały murem po obu ich stronach (Wyjścia 14: 21b–22). – Slajd 4
5
Bóg kazał Mojżeszowi, aby ponownie podniósł swoją rękę nad morze. Już świtało, kiedy masy wód wróciły na swoje miejsce i całkowicie zatopiły wojska faraona. Nikt z Egipcjan nie ocalał (Wyjścia 14:26.28). – Slajd 5
6
Mojżesz i wszyscy uratowani Izraelici zaśpiewali Panu pieśń, dziękując za Jego ratunek (Wyjścia 15:1–18). – Slajd 6
7
Trzy miesiące po opuszczeniu Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj. Ludzie rozbili obóz pod górą. Następnie Bóg wezwał Mojżesza na górę, aby z nim porozmawiać. To tutaj Bóg miał objawić swoją wolę ludowi (Wyjścia 19). – Slajd 7
8
Pan powiedział do Mojżesza: „Wstąp do Mnie na górę i pozostań tam, a dam ci kamienne tablice z prawem i przykazaniem, które napisałem dla ich pouczenia” (Wyjścia 24:12). Mojżesz pozostał na górze przez 40 dni. – Slajd 8
9
Kiedy lud widział, że Mojżesz spóźniał się z zejściem z góry, zgromadził się przed Aaronem i powiedział do niego: „Zrób nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z Mojżeszem, człowiekiem, który wyprowadził nas z Egiptu” (Wyjścia 32:1). Aaron kazał im zrobić bożka ze złota. – Slajd 9
10
Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: „Zejdź natychmiast, bo lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, oddał się nieprawości”. Mojżesz zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w ręku. Tablice oraz to co było na nich napisane były dziełem Boga (Wyjścia 32:7.15a.16). – Slajd 10
11
Kiedy Mojżesz zobaczył ludzi tańczących przed cielcem, bardzo się zdenerwował. Rzucił kamienne tablice na ziemię i potłukł je u podnóża góry. Potem wziął cielca, spalił go w ogniu, starł na proch, który wsypał do wody i zmusił Izraelitów, aby to wypili (Wyjścia 32: 19– 20). – Slajd 11
12
Następnie Mojżesz poszedł na górę, aby prosić Boga o odpuszczenie ludowi ich nieposłuszeństwa. Bóg powiedział Mojżeszowi, że pozbawi życia tych, którzy oddali cześć złotemu cielcowi. Natomiast pozostałych Izraelitów Mojżesz miał poprowadzić do ziemi, którą obiecał im Pan (Wyjścia 32:33–34). – Slajd 12
13
Bóg prowadził lud przez czterdzieści lat po pustyni. Izraelici stali się narodem, a Bóg uczył ich zaufania. Były chwile, kiedy popadali w grzech i Bóg ich karał. Były też chwile, kiedy ufali Bogu i uczyli się zwycięskiego życia. – Slajd 13
14
Tuż przed śmiercią Mojżesz powiedział ludowi: „Popatrzcie, kładę dziś przed wami życie i pomyślność, śmierć i przeciwności. Dzisiaj nakazuję wam kochać Pana, Boga waszego, chodzić Jego drogami i przestrzegać Jego przykazań, praw i nakazów, abyście żyli i rozmnażali się. Wtedy Pan, Bóg wasz, będzie cię błogosławił w kraju, do którego wchodzisz, aby go posiąść ” (Powtórzonego Prawa 30:15–16). – Slajd 14
15
Slajd 15