Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz przywódcą wybranym przez Boga

Bóg wzywa Mojżesza z pustyni, aby wyprowadził swój lud z niewoli.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Po czterdziestu latach od ucieczki z Egiptu, kiedy  Mojżesz pasł owce swojego teścia, Jetro, kapłana Madianitów, pewnego dnia poprowadził stado poza pustynię i przybył do góry Horeb (Wyjścia 3:1). – Slajd 1
2
Anioł Pański ukazał mu się w płonącym ogniu ze środka krzewu. Krzak płonął, ale się nie spalał. Bóg zwrócił się do niego spomiędzy gałązek krzewu: „Mojżeszu! Mojżeszu!”. Wtedy odpowiedział: „Jestem” (Wyjścia 3:2.4). – Slajd 2
3
Bóg kazał mu zdjąć z nóg sandały, bo miejsce, na którym stał, było ziemią świętą. „Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba” – powiedział Pan. Kiedy Mojżesz usłyszał te słowa, zakrył twarz, ponieważ bał się patrzeć na Boga (Wyjścia 3:5–6). – Slajd 3
4
„Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie i usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienia – powiedział Bóg –zstąpiłem więc, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju” (Wyjścia 3:7–8a). – Slajd 4
5
„Idź do faraona i wyprowadź mój lud z Egiptu” – nakazał Bóg. Mojżesz zaczął się tłumaczyć: „Kimże ja jestem, żebym miał pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu?” (Wyjścia 3:10–11). – Slajd 5
6
Bóg powiedział Mojżeszowi: „Wiem, że król Egiptu nie pozwoli ci odejść, jeżeli nie zostanie do tego zmuszony. Wyciągnę więc rękę i uderzę Egipt wszystkimi swoimi cudami, które uczynię. Potem was wypuści” (Wyjścia 3:19–20). – Slajd 6
7
„Sprawię, że Egipcjanie będą życzliwi dla was i kiedy będziecie opuszczać tę ziemię, to nie z pustymi rękami. Każda kobieta pożyczy bowiem od swojej sąsiadki i od swojej pani naczynia ze srebra i złota oraz ubrania. Włożycie je na swoich synów oraz córki i w ten sposób złupicie Egipcjan” (Wyjścia 3:21–22). – Slajd 7
8
Pan wysłał Aarona na spotkanie jego brata, Mojżesza. Spotkał go na górze Bożej i ucałował. Mojżesz powiedział Aaronowi o wszystkich słowach Pana oraz o wszystkich znakach, które mu nakazał uczynić (Wyjścia 4:27–28). – Slajd 8
9
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli faraon rozkaże, abyście dokonali jakiegoś cudu, to niech Aaron rzuci swoją laskę przed faraonem, a ona zamieni się w węża” (Wyjścia 7:8–9). Aaron zrobił tak, jak mu polecił Bóg.  Wtedy faraon wezwał swoich mędrców i czarowników, i oni dokonali tego samego. Jednak wąż Aarona połknął wszystkie pozostałe węże. – Slajd 9
10
Faraon był bardzo uparty. Było jeszcze więcej cudów Bożych, których Mojżesz i Aaron dokonali w nadziei, że faraon wypuści Izraelitów. Wszystkie one są wymienione w Księdze Wyjścia, w rozdziałach 7 do10.<br/>Potem Pan powiedział do Mojżesza: „Jeszcze jedną plagę sprowadzę na faraona i Egipt, a potem was wypuści”. – Slajd 10
11
Bóg powiedział: „O północy przejdę przez Egipt i pozbawię życia każdego pierworodnego syna rodziny egipskiej, od pierworodnego syna faraona, aż do pierworodnego niewolnicy oraz pierworodne bydła” (Wyjścia 11:4b–5). – Slajd 11
12
Wtedy Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: „Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy. Ma to być dla was pierwszy miesiąc w roku” (Wyjścia 12:1–2). Potem Bóg wskazał swojemu ludowi przez Mojżesza i Aarona, jak uchronić się przed tą plagą (Wyjścia 12: 1–28). – Slajd 12
13
Bóg nakazał swojemu ludowi zabić baranka: „Krew na domach, w których mieszkacie, będzie dla was znakiem. Kiedy zobaczę krew, ominę was i nie spotka was żadna plaga zniszczenia, gdy uderzę w ziemię egipską” (Wyjścia 12:13). – Slajd 13
14
„A gdy kiedyś wasze dzieci zapytają was: »Co oznacza dla was ten obrzęd?«, to  powiecie: »To ofiara paschalna składana Panu, który ominął domy Izraelitów w Egipcie. Uderzył Egipcjan, ale oszczędził nasze domy«”. Kiedy lud usłyszał te słowa, pokłonił się Bogu (Wyjścia 12:26–27). – Slajd 14
15
O północy Pan przeszedł przez Egipt i pozbawił życia każdego pierworodnego syna rodziny egipskiej, łącznie z rodziną faraona, a także pierworodne bydła. W całym Egipcie rozległ się przerażający krzyk. Nie było domu, w którym by ktoś nie umarł (Wyjścia 12:29–30). Faraon powiedział Mojżeszowi, aby wyszedł wraz ze swoim ludem. – Slajd 15
16
Egipcjanie przestraszyli się, że wszyscy zginą, dlatego chętnie pożyczyli Izraelitom przedmioty ze srebra i złota, a potem ich przynaglali, aby odeszli. W ten sposób Izraelici złupili Egipcjan (Wyjścia 12:33. 36). – Slajd 16
17
Slajd 17