Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Kuszenie Jezusa

Jezus spędza 40 dni na pustyni i jest kuszony przez diabła.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Jezus urodził się w Betlejem. Gdy król Herod próbował Go zabić, anioł powiedział Józefowi, aby zabrał swą rodzinę do Egiptu. Po śmierci Heroda Bóg powiedział Józefowi i Marii, aby zabrali Jezusa z powrotem do Izraela i do miasta Nazaret  (por. Mateusza 2:7–23). – Slajd 1
2
Ziemski opiekun Jezusa – Józef – był stolarzem. Dlatego Jezus prawdopodobnie nauczył się wielu rzeczy od niego. Jezus był Synem Bożym, ale był też człowiekiem. Tak jak ty czy ja mógłby sobie zrobić krzywdę narzędziami stolarskimi. – Slajd 2
3
Kuzynem Jezusa był Jan Chrzciciel. Jan przygotował drogę dla służby Jezusa. Wzywał ludzi, aby porzucili swoje grzeszne drogi i dali się ochrzcić. Kuzyn Jezusa chrzcił ludzi w rzece Jordan. – Slajd 3
4
Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela. Kiedy Jan zobaczył Jezusa, powiedział do wszystkich: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata!” (Jana 1:29). Jezus nigdy nie zgrzeszył (por. Hebrajczyków 4:15) i dlatego nie musiał pokutować. A jednak prosił Jana, aby Go ochrzcił. – Slajd 4
5
Jan ochrzcił Jezusa, a potem niebiosa się otworzyły i Duch Boży zstąpił na Jezusa pod postacią gołębicy. Z nieba rozległ się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. – Slajd 5
6
Po chrzcie Duch zaprowadził Jezusa na pustynię. Był na pustyni przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy bez jedzenia. Był więc nie tylko głodny, ale bardzo słaby. Wtedy zbliżył się diabeł, aby Go kusić. – Slajd 6
7
Diabeł powiedział: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz tym kamieniom, aby stały się chlebem”. Jednak Jezus odpowiedział: „Jest napisane: »Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«”. – Slajd 7
8
Wtedy kusiciel wziął Jezusa do świętego miasta i postawił Go na najwyższym miejscu świątyni mówiąc: „Jeśli jesteś Synem Bożym, skocz w dół, ponieważ jest napisane: »On poleci swoim aniołom, aby Cię strzegli«...”. – Slajd 8
9
„... oraz »w swoich rękach poniosą Cię, tak abyś nie skaleczył swojej nogi o kamień«”. Jezus odpowiedział mu: „Jest napisane: »Nie będziesz wystawiał Pana, swego Boga, na próbę«”. – Slajd 9
10
Następnie diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. Powiedział do Niego: „Dam Ci wszystkie te rzeczy, jeśli padniesz na ziemię i mi się pokłonisz”. – Slajd 10
11
Wtedy Jezus odpowiedział mu: „Idź precz, Szatanie! Jest napisane: »Panu, swojemu Bogu, będziesz służył i będziesz wielbił tylko Jego«”. Wtedy diabeł opuścił Jezusa. – Slajd 11
12
Jezus cierpiał przez 40 dni na pustyni, pościł, a następnie stawiał czoła pokusom. W tym wszystkim Jezus zwyciężył pokusy i grzech. Potem przyszli aniołowie i zaczęli pomagać Jezusowi i opiekować się nim. – Slajd 12
13
Slajd 13