Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus umiera za grzeszników

Jezus zostaje zdradzony, umęczony i ukrzyżowany za nasz grzech.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Jezus udał się do Jerozolimy ze swoimi uczniami, aby obchodzić Paschę. Jego uczniowie martwili się, ponieważ wiedzieli, iż niektórzy żydowscy przywódcy religijni chcą Go zabić (por. Mateusza 26:3–4). <br/>Uwaga: Mapy przedstawiają prawdopodobne lokalizacje. – Slajd 1
2
Chociaż Jerozolima była stolicą Izraela, to jednak Rzymianie rządzili Izraelem. Pascha przyciągnęła do Jerozolimy tłumy gości. Jezus powiedział uczniom, aby znaleźli mężczyznę niosącego dzban na wodę, który zaprowadzi ich do miejsca, gdzie spożyją paschę (por. Marka 14:12–16). – Slajd 2
3
Nadeszła noc, a Jezus i Jego uczniowie spożywali kolację paschalną w pokoju na piętrze. Jezus nauczał swoich uczniów wielu ważnych rzeczy. Nie chciał, aby przeszkadzali mu ludzie, którzy Go nienawidzą, więc byli w sekretnym miejscu. Do dziś nie jesteśmy pewni, gdzie dokładnie to było. – Slajd 3
4
Podczas wieczerzy paschalnej Jezus wyjawił, że jeden z nich Go zdradzi. Potem dał uczniom znak, że zrobi to Judasz Iskariota. Wtedy szatan wstąpił w Judasza, a Jezus powiedział do niego: „Nie zwlekaj z tym, co zamierzasz uczynić”. Judasz natychmiast opuścił Jezusa i uczniów (por. Jana 13:27). – Slajd 4
5
Podczas kolacji paschalnej Jezus modlił się ze swoimi uczniami. Mówił o zbliżającej się śmierci. Zachęcał ich i spożył  z nimi ostatnią wieczerzę (por. Mateusza 26:26–29). Jezus nakazał im kochać się tak, jak On ich kochał (por. Jana 13:34). – Slajd 5
6
Po kolacji paschalnej Jezus poszedł ze swoimi uczniami na Górę Oliwną. W międzyczasie Judasz zdradził Jezusa i powiedział kapłanom, że Jezus będzie na Górze Oliwnej. Arcykapłani wysłali z Judaszem kilku żołnierzy, aby pojmali Jezusa (por. Jana 18:1–11). – Slajd 6
7
Na Górze Oliwnej Jezus poprosił swoich uczniów, aby towarzyszyli mu w modlitwie. Wiedział o cierpieniach, przez które będzie musiał przejść, ale odważnie modlił się o wypełnienie się woli Bożej. Potem przyszli żołnierze z tłumem i pojmali Go. Wystraszeni uczniowie uciekli (por. Łukasza 22:39–53). – Slajd 7
8
Żołnierze zaprowadzili Jezusa do pałacu arcykapłana Annasza. Annasz przesłuchał Jezusa, a potem jego sługa uderzył Go. Tymczasem na dziedzińcu Piotr trzykrotnie wyparł się Jezusa. Następnie Annasz wysłał Jezusa do arcykapłana Kajfasza (por. Jana 18:12–27). – Slajd 8
9
Kiedy już świtało, Jezus został zabrany do sali Rady Najwyższej (prawdopodobnie na terenie świątyni). Najwyższy Kapłan Kajfasz (zięć Annasza), arcykapłani i uczeni w Piśmie spotkali się, aby przesłuchać Jezusa (por. Łukasza 22:66–71). – Slajd 9
10
Kajfasz i przywódcy religijni próbowali zdobyć fałszywe zeznania przeciwko Jezusowi, aby mogli Go skazać na śmierć. Uznali Go za winnego bluźnierstwa. Karą za bluźnierstwo, według żydowskiego prawa, była śmierć (por. Mateusza 26:57–68). – Slajd 10
11
Tylko Rzymianie mogli skazać Jezusa na śmierć. Żołnierze i kapłani zabrali więc Jezusa do rzymskiego władcy Piłata. Piłat, który przybył z Cezarei do Jerozolimy, przebywał w pretorium (dawnym pałacu Heroda Wielkiego). – Slajd 11
12
Żydzi zaprowadzili Jezusa do Piłata w nadziei, że skaże Go na śmierć. Aby oszukać Piłata i uczynić Jezusa zdrajcą, okłamali namiestnika. Piłat nie mógł jednak znaleźć winy w Jezusie (por. Łukasza 23:1–7). – Slajd 12
13
Kiedy Piłat dowiedział się, że w Jerozolimie przebywa Herod Tetrarcha (syn Heroda Wielkiego), namiestnik Galilei, kazał żołnierzom zabrać Jezusa do Niego. Piłat miał nadzieję, że Tetrarcha Herod zajmie się tą sprawą za niego (por. Łukasza 23:6–7). – Slajd 13
14
Herod był zadowolony, widząc Jezusa, ponieważ słyszał o Jego cudach. Miał nadzieję, że uczyni dla niego jakiś cud. Jezus znał niegodziwe serce Heroda i nie uczynił dla niego  żadnego cudu. Dlatego Herod wyszydził Go i dał Mu purpurową szatę (Łukasza 23:8–11). – Slajd 14
15
Gdy Herod wyszydził Jezusa, odesłał Go z powrotem do Piłata. Przedtem Piłat i Herod byli wrogami, teraz nagle zostali przyjaciółmi (por. Łukasza 23:11–12). – Slajd 15
16
Piłat zapytał Żydów, na czym polegała wina Jezusa, a oni powiedzieli, że Jezus był złoczyńcą. Rzymskim zwyczajem było zwolnienie jednego więźnia podczas Paschy. Tłum krzyczał do Piłata, aby uwolnił Barabasza zamiast Jezusa (por. Jana 18:29–40). – Slajd 16
17
Piłat wydał Jezusa żołnierzom, a ci zabrali Go na bok i ubiczowali. Upletli koronę z cierni na Jego głowę i włożyli na Niego purpurową szatę. Krzyczeli: „Witaj królu Żydów” i uderzali Go w twarz (por. Jana 19:1–3). – Slajd 17
18
Piłat raz jeszcze przedstawił Jezusa tłumowi i powiedział: „Oto człowiek”. Widząc Jezusa tłum zawołał: „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!”. Piłat poddał się woli ludu i skazał Jezusa na ukrzyżowanie (por. Jana 19:4–16). – Slajd 18
19
Żołnierze zabrali Jezusa poza miasto do miejsca zwanego Miejscem Czaszki (Golgota). Jezus niósł swój krzyż. Razem z Nim, w tym samym czasie ukrzyżowano dwóch innych więźniów (por. Jana 19:17). – Slajd 19
20
Żołnierze przybili do krzyża ręce i nogi Jezusa. Nie połamali Jego kości. Piłat umieścił nad Jezusem tabliczkę z napisem „Jezus Nazarejczyk, król żydowski” (por. Jana 19:16–37). – Slajd 20
21
Żołnierze rzucili losy o szaty Jezusa. Ludzie szydzili z Niego: „Ratował innych, niech sam się uratuje... ”. Na ziemi zapanowała ciemność. Jezus zawołał: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam Mojego Ducha”. Setnik rzymski zaś  powiedział: „Z pewnością ten człowiek był niewinny” (Łukasza 23:33–49). – Slajd 21
22
Slajd 22