Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wspominanie Jezusa w Komunii

Jezus uczy swoich uczniów, jak mają Go wspominać.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Bóg wie, że z czasem zapominamy o różnych rzeczach, dlatego użył posiłku, który pomoże nam zapamiętać i zrozumieć dwa bardzo ważne wydarzenia z Biblii. Bóg chce, abyśmy pamiętali, że On nas szuka i ratuje. – Slajd 1
2
Tysiące lat temu Hebrajczycy (Żydzi), których kochał Bóg, byli niewolnikami w Egipcie. Traktowano ich tam okrutnie przez setki lat. Bóg wysłuchał ich modlitw i posłał Mojżesza, aby uwolnił Hebrajczyków z niewoli (por. Wyjścia 3). – Slajd 2
3
Nie było to łatwe, aby zmusić faraona do uwolnienia jego hebrajskich niewolników. Przez Mojżesza Bóg pokazał swoją moc poprzez wiele strasznych plag. Serce faraona było jednak twarde i nadal nie pozwolił Hebrajczykom odejść (por. Wyjścia 7–11). – Slajd 3
4
Przed ostatnią plagą Mojżesz powiedział ludziom, że muszą złożyć w ofierze baranka bez skazy. Jego krwią mieli posmarować odrzwia i nadproża drzwi, aby anioł śmierci ominął ich domy i nie zabijał najstarszego syna w ich rodzinie. Słowo „pascha” oznacza „ominąć” (por. Wyjścia 12). – Slajd 4
5
Gdy anioł śmierci przeszedł, mieli szybko zjeść kolację i przygotować się do opuszczenia Egiptu. Posiłek ten nazwano „Paschą”. Bóg nakazał, aby co roku spożywali go na pamiątkę tego, że Bóg ich uratował (Wyjścia 12). – Slajd 5
6
Hebrajczycy byli teraz wolni. Bóg planował uczynić z tych ludzi wielki naród i pobłogosławić ich Swoim Słowem, Prawem i prorokami. A co najważniejsze, Bóg pobłogosławi nas Mesjaszem za pośrednictwem tego narodu. – Slajd 6
7
Setki lat później, zgodnie z obietnicą, Bóg posłał Mesjasza (Pana Jezusa Chrystusa). Jezus, zgodnie z poleceniem Boga, miał obchodzić Paschę ze Swoimi uczniami. W tamtym roku świąteczny posiłek zamierzali spożyć w Jerozolimie. – Slajd 7
8
Jezus powiedział Piotrowi i Janowi, aby poszli i znaleźli dla nich miejsce, gdzie spożyją Paschę. Oni zaś zapytali: „Gdzie znajdziemy to miejsce?” .Powiedział im: „Spotkacie mężczyznę, który poniesie dzban z wodą. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie”. – Slajd 8
9
„I powiecie właścicielowi domu: »Nauczyciel pyta: Gdzie jest pokój, w którym mogę spożyć kolację paschalną z moimi uczniami?« I pokaże wam dużą salę na piętrze. Tam wszystko przygotujcie”. – Slajd 9
10
Jezus wiedział, że wkrótce zostanie ukrzyżowany. Podczas kolacji paschalnej wziął do ręki chleb, podziękował za niego Bogu, łamał i dawał uczniom swoim mówiąc: „Weźcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was daje. Czyńcie to na moją pamiątkę”. – Slajd 10
11
Potem wziął kielich z winem, podziękował za niego Bogu, podał im i powiedział: „Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, która za was zostanie wylana”. <br/>Dzisiaj wspominamy Jezusa w naszym odpowiedniku Paschy, który nazywamy komunią. – Slajd 11
12
Pamiętajcie o krwi baranka na drzwiach w Egipcie. Jan Chrzciciel powiedział kiedyś: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata!”. Jezus zaś powiedział: „Kto wierzy we mnie, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne” (por. Jana 1:29;  Jana 3:16b). – Slajd 12
13
Zarówno Pascha, jak i Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami, są ze sobą powiązane. Bóg zaplanował to w ten sposób, abyśmy pamiętali o Nim i o tym, że, jest Bogiem, który szuka i zbawia zgubionych (por. Łukasza 19:10). – Slajd 13
14
Slajd 14