Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia sługę setnika

Rzymski setnik staje się przykładem wiary, bo wierzy, że Jezus jest w stanie uzdrowić jego sługę.
Przekazany przez YO! Ministry
1
W miasteczku Kafarnaum mieszkał pewien rzymski setnik – dowódca, któremu podlegało stu żołnierzy. Setnik zbudował synagogę w Kafarnaum dla mieszkających tam Żydów. Dlatego też był bardzo poważany przez mieszkańców tego miasta. – Slajd 1
2
Sługa tego dowódcy zachorował, leżał sparaliżowany, bardzo cierpiał i był bliski śmierci. Setnik wiedział, że Jezus przyszedł właśnie do miasta i wierzył, że może On uleczyć jego sługę. Nawet Rzymianie bowiem słyszeli o mocy, jaką posiadał Jezus. – Slajd 2
3
Zazwyczaj Rzymianie i Żydzi nie lubili się. Jezus był Żydem, dlatego rzymski setnik poprosił wpływowych Żydów, aby poszli i poprosili Jezusa, by przyszedł i pomógł jego słudze. Prawdopodobnie było to niezręczne dla tych mężczyzn. – Slajd 3
4
Wielu Żydów podziwiało moc, jaką miał Jezus, ale niektórzy żydowscy przywódcy Go nie lubili. Starsi niechętnie podeszli do Jezusa, ale ponieważ setnik był bardzo szanowany, zrobili to, o co prosił. – Slajd 4
5
Zaczęli więc przekonywać  Jezusa: „Setnik zasłużył sobie na to, abyś mu pomógł, bo kocha nasz naród i to on właśnie zbudował nam synagogę”. – Slajd 5
6
Jezus zgodził się zrobić wszystko, aby pomóc poganom: rzymskiemu setnikowi i jego słudze. Setnik mieszkał z dala od Żydów, na obrzeżach Kafarnaum, gdzie stacjonował rzymski garnizon. Żydzi zazwyczaj nie wchodzili do domu pogan. Jezus jednak poszedł w kierunku domu tego setnika. – Slajd 6
7
Gdy był już niedaleko, setnik posłał swoich przyjaciół z taką wiadomością: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem wart, abyś wchodził do mojego domu. Nie czułem się też godny prosić cię osobiście”. – Slajd 7
8
Chociaż dowódca miał władzę, był również pokornym człowiekiem. Bóg ceni pokornych ludzi. Setnik wierzył, że Jezus otrzymał od Boga moc do uzdrawiania ludzi. – Slajd 8
9
Dlatego przekazał posłańcom, aby powiedzieli Jezusowi: „Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, chociaż sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię: »Idź«, to idzie. Jeśli któremuś rozkażę: »Przyjdź!« – przychodzi; i jeśli swojemu słudze powiem: »Zrób to!« – on robi”. – Slajd 9
10
Kiedy Jezus to usłyszał, był pełen podziwu. Dlatego zwrócił się do tłumu, który szedł za nim i powiedział: „Mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. – Slajd 10
11
A kiedy przyjaciele setnika wrócili do jego domu, zastali sługę zupełnie zdrowego. Rzymski setnik był potężny, pokorny, a przede wszystkim mądry, bo wierzył w Jezusa. – Slajd 11
12
Slajd 12