Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie chromego przy sadzawce Betezda

Jezus uzdrawia człowieka, który był sparaliżowany przez 38 lat.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Kiedy obchodzono żydowskie święto, Jezus udał się do Jerozolimy. Tam, przy Bramie Owczej znajdowała się sadzawka zwana po hebrajsku Betezda. Była toczona pięcioma krużgankami. – Slajd 1
2
Było przy niej mnóstwo chorych – niewidomych, chromych i sparaliżowanych. Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto po poruszeniu wody pierwszy do niej wszedł, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, na co chorował. – Slajd 2
3
Pewnego szabatu poszedł tam Jezus i zobaczył pewnego chromego człowieka, który chorował już trzydzieści osiem lat. Jezus zapytał go: „Czy chcesz być zdrowy?”. Chory odpowiedział Mu: „Panie! Nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona. Zanim zaś ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną”. – Slajd 3
4
Wówczas Jezus polecił mu: „Wstań, weź swoje posłanie i chodź!”. I chory natychmiast wyzdrowiał. Zabrał swoje posłanie i zaczął chodzić. Świadkowie tego wydarzenia byli zdumieni. Jezus zaś oddalił się od tłumu. – Slajd 4
5
Tego dnia był akurat szabat. Kiedy przywódcy żydowscy zobaczyli uzdrowionego, który nosił matę, oburzyli się. Uważali, że noszenie maty to praca, a prawo zakazywało pracować w szabat. Dlatego upomnieli uzdrowionego: „Dziś jest szabat, nie wolno ci więc nosić posłania”. – Slajd 5
6
Uzdrowiony powiedział im: „Przecież ten, który mnie uleczył, polecił, bym złożył matę   i zaczął chodzić”. A oni zapytali go: „Kim był ten człowiek, który ci powiedział, abyś wstał i chodził?”. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był. – Slajd 6
7
Gdy Jezus spotkał go później w świątyni, powiedział do niego: „Wyzdrowiałeś! Nie grzesz już więcej, aby nie stało ci się coś gorszego!”. Po odejściu stamtąd uzdrowiony powiedział Żydom, że to właśnie Jezus go uleczył. – Slajd 7
8
Żydzi zaczęli prześladować Jezusa, z tego powodu, że uzdrawiał w szabat. A Jezus powiedział im: „Mój Ojciec stale działa, więc Ja też działam”. Żydzi zaś tym bardziej starali się zabić Jezusa, bo nie tylko łamał szabat, ale samego Boga nazywał swoim Ojcem i tym samym czynił siebie równym Bogu. – Slajd 8
9
W odpowiedzi na te zarzuty Jezus stwierdził: „Zapewniam was, że Syn robi tylko to, co widzi, że robi Ojciec. Tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn ożywia tych, których chce. Kto słucha mego słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia”. – Slajd 9
10
Slajd 10