Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Debora sędziną Izraela

Bóg powołał na sędziną Deborę, aby poprowadziła swój lud do zwycięstwa.
Przekazany przez YO! Ministry
1
Kiedy Izraelici osiedlili się w Ziemi Obiecanej, nastał czas pokoju. Bóg ostrzegł ich, aby nie byli nieposłuszni Jego prawom i nie czcili bożków, ponieważ doprowadziłoby to do wszelkiego rodzaju kłopotów (zob. Powtórzonego Prawa 8:11–14.20). – Slajd 1
2
Niestety po pewnym czasie Izraelici zapomnieli o Bogu, nie przestrzegali Jego przykazań i zaczęli czcić bożki. Konsekwencją tego był brak pokoju i ataki wrogów. – Slajd 2
3
Izraelem nie rządził król, ale duchowi przywódcy nazwani sędziami. Powoływał ich Bóg, aby kierowali ludem tak, aby służył on Bogu. – Slajd 3
4
Niestety po śmierci sędziego, ludzie zachowywali się gorzej niż wcześniej. Uparcie powracali na drogę nieposłuszeństwa i oddawali cześć bożkom zamiast Bogu (Sędziów 2:18–19). – Slajd 4
5
Bóg wydał Izraelitów w ręce króla Kanaanu, Jabina. Wodzem jego wojska był Sisera. Wrogowie posiadali 900 żelaznych rydwanów i przez 20 lat srodze uciskali Izraelitów. – Slajd 5
6
Często ich napadali i zabierali im plony. – Slajd 6
7
Kradli im również zwierzęta. W końcu Izraelici zaczęli się modlić i wołać do Boga o pomoc.<br/>A Ty czy wiesz, co to znaczy doświadczać cierpienia ze strony złych ludzi? Pamiętaj, że Bóg słyszy modlitwy cierpiących. – Slajd 7
8
W tamtych czasach żyła Debora, proroki i sędzina Izraela. Siadywała ona pod Palmą Debory pomiędzy Rama i Betel i tam przychodzili do niej Izraelici, aby rozsądzała sprawy sporne. – Slajd 8
9
Pewnego dnia Debora posłała po Baraka, przywódcę Izraelitów i powiedział do niego: „Pan, Bóg Izraela nakazuje, abyś zebrał 10  tysięcy ludzi z plemion Neftalego i Zebulona i udał się na górę Tabor. Pan natomiast przyprowadzi do ciebie nad potok Kiszon Siserę, dowódcę wojsk Jabina, wraz z jego rydwanami i oddziały jego wojska, a ty pokonasz ich”. – Slajd 9
10
Barak odpowiedział: „Pójdę tylko pod warunkiem, że ty wyruszysz ze mną". „Pójdę z tobą – odpowiedziała Debora. – Jednak nie tobie przypadnie sława z tej wyprawy, Pan bowiem wyda Siserę w ręce kobiety!”. – Slajd 10
11
Barak wezwał Zebulonitów i Neftalitów, i 10 tysięcy mężczyzn weszło z nim na górę. Kiedy Siserze doniesiono o tym, zebrał 900 rydwanów bojowych i wszystkich wojowników i wyruszył, aby walczyć z Barakiem. – Slajd 11
12
Debora, Barak i dzielni Izraelici stali na górze Tabor, obserwując jak Sisera organizuje swoją armię w dolinie rzeki Kiszon. Wojska przeciwnika były potężne, uzbrojone w rydwany bojowe. Izraelici zaczęli się martwić. W jaki sposób mogą pokonać tak potężnego wroga? – Slajd 12
13
Nagle niebo pociemniało. Bóg zesłał potężną ulewę. Debora powiedziała do Baraka: „Ruszaj, bo to jest dzień, w którym Pan wydaje Siserę w twoje ręce! Pan idzie przed tobą!”. Barak zszedł z góry z dziesięciotysięczną armią. – Slajd 13
14
Rzeka Kiszon zaczęła wylewać. Koła rydwanów Sisery ugrzęzły w błocie, a wojownicy zeskoczyli z nich i uciekali pieszo. – Slajd 14
15
Barak ścigał ich do Charoszet-Haggoim. Cała armia Sisery padła od miecza i nikt nie ocalał. – Slajd 15
16
Sisera jednak uciekł piechotą. Wyczerpany przyszedł do namiotu Jael, żony Chebera Kenity. Zaufał jej, ponieważ  pomiędzy Kenitami a Jabinem, królem Kanaanu, panował pokój. Jael wyszła na spotkanie Sisery i powiedziała:<br/>„Wstąp do mnie, mój panie! Nie bój się!”. – Slajd 16
17
Kiedy wszedł do jej namiotu, napoiła go mlekiem i przykryła kocem. Sisera poprosił, aby stanęła u wejścia do namiotu i w razie potrzeby mówiła, że nikogo nie ma w środku. – Slajd 17
18
Jednak kiedy Sisera wyczerpany zasnął, Jael wzięła do ręki palik od namiotu oraz młot, podeszła ostrożnie do niego i wbiła palik w jego skroń, zabijając go. Tak jak przepowiedziała Debora, zwycięstwo przypisano kobiecie. – Slajd 18
19
Okrutni Kananejczycy i potężny Sisera nie byli już zagrożeniem dla Izraelitów. Barak i Debora zaśpiewali pieśń na chwałę Bogu (Sędziów 5). Ufając Bogu i okazując mu posłuszeństwo, Izraelici przez 40 kolejnych lat doświadczali pokoju. – Slajd 19
20
Bezpłatny film z tą historią, który możesz zatrzymać, aby zachęcić do dyskusji, jest dostępny na stronie http://www.yoplace.org/video.php – Slajd 20