Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Narodziny Jezusa

Wydarzenia poprzedzające narodziny Jezusa i wizytę pasterzy.
Przekazany przez YO! Ministry
1
O kapłanie Zachariaszu i jego żonie Elżbiecie Biblia mówi tak: „Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pana. Dożyli sędziwego wieku, lecz byli bezdzietni z powodu niepłodności Elżbiety” (Łukasza 1:6–7; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 1
2
„Pewnego razu Zachariasz według ustalonej kolejności pełnił kapłańską służbę Bożą i został wyznaczony, aby wejść do świątyni Pana oraz złożyć ofiarę z kadzidła. Podczas składania ofiary, gdy tłum modlił się na dziedzińcu, nagle ukazał mu się anioł Pana. Stał on po prawej stronie ołtarza, na którym spalano kadzidło (Łukasza 1:8a, 9b, 10–11; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 2
3
„Na jego widok ogarnął Zachariasza lęk i drżenie. Anioł zaś powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie ogromna radość. Wielu też będzie się cieszyć z jego narodzin” (Łukasza 1:12–14; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 3
4
„W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do Nazaretu, miasta w Galilei, do panny imieniem Maria, zaślubionej Józefowi z rodu Dawida. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą”  (Łukasza 1:26–28; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 4
5
„Wtedy anioł powiedział: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus” (Łukasza 1:30–31; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 5
6
„Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Wtedy Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, przecież nie znam mężczyzny?” (Łukasza 1:32–34; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 6
7
„Anioł odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zakryje cię jak obłok, a Święty, który się narodzi, nazwany będzie Synem Boga” (Łukasza 1:35; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 7
8
„Również twoja krewna Elżbieta, mimo podeszłego wieku, od sześciu miesięcy spodziewa się syna, a przecież jest uważana za bezpłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to Maria odpowiedziała: Oto ja służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł”  (Łukasza 1:36–38; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 8
9
„W tych dniach Maria nie zwlekając udała się w góry, do miasta w Judei. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się w niej dziecko, a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łukasza 1:39–41; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 9
10
„I wykrzyknęła: Błogosławiona jesteś między kobietamia i błogosławiony jest owoc twojego łona! Czemu to zawdzięczam, że odwiedziła mnie matka mojego Pana?” (Łukasza 1:42–43; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 10
11
„Gdy tylko usłyszałam słowa twego powitania, dziecko z radości poruszyło się we mnie. Szczęśliwa jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan powiedział do ciebie” (Łukasza 1:44–45; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 11
12
„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Maria, Jego matka, była zaślubionaa Józefowi. Zanim zamieszkali razem, okazało się, że za sprawą Ducha Świętego spodziewa się Dziecka. Jej mąż Józef, jako człowiek sprawiedliwy, nie chciał narazić jej na zniesławienie i zamierzał oddalić ją potajemnie” (Mateusza 1:18–19; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 12
13
„Gdy nad tym rozmyślał, anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony, bo Dziecko, którego oczekuje, jest z Ducha Świętego. Gdy urodzi Syna, nadasz Mu imię Jezusa, On bowiem zbawi swój lud od grzechów” (Mateusza 1:20–21; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 13
14
„Wyruszył także Józef z miasta Nazaret w Galilei, do Betlejem, miasta Dawidowego w Judei, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się zapisać wraz ze swoją żoną Marią, która oczekiwała dziecka” (Łukasza 2:4–5; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 14
15
„A gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I urodziła swojego pierworodnego syna, zawinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, ponieważ zabrakło dla nich miejsca w gospodzie” (Łukasza 2:6–7; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 15
16
„W tej okolicy koczowali pasterze i trzymali nocne straże nad swoim stadem. Nagle ukazał się im anioł Pana i chwała Pana zajaśniała wokół nich. Ogarnął ich wielki strach” (Łukasza 2:8–9; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 16
17
„Lecz anioł powiedział do nich: Nie bójcie się! Oto przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem (Łukasza 2:10–11; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 17
18
„A oto znak dla was: Znajdziecie Niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie. Natychmiast dołączyły do anioła liczne zastępy z nieba, które wielbiły Boga i mówiły:” (Łukasza 2:12–13; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 18
19
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał” (Łukasza 2:14; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 19
20
„Kiedy aniołowie wrócili do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, co Pan nam oznajmił. Niezwłocznie poszli i znaleźli Marię, Józefa i Niemowlę położone w żłobie” (Łukasza 2:15–16; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 20
21
„Gdy Je zobaczyli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecku. Wszyscy, którzy słuchali, dziwili się temu, co opowiadali im pasterze. A Maria zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu” (Łukasza 2:17–19; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 21
22
Slajd 22