Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Boże obietnice dla Abrama

Bóg obiecuje Abramowi uczynić go ojcem wielkiego narodu.
Przekazany przez YoMinistry
1
Terach, ojciec Abrama, wziął swojego syna Abrama, jego żonę Saraj, swojego wnuka Lota i wyruszył w drogę z Ur Chaldejskiego. Zatrzymali się na dłużej w Charanie. – Slajd 1
2
Bóg tak przemówił tam do Abrama: „Wyjdź ze swej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. Uczynię z ciebie wielki naród. Sprawię, że będziesz sławny i staniesz się błogosławieństwem”. – Slajd 2
3
„Będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić. Tych zaś, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. Przez ciebie będą błogosławione wszystkie narody ziemi”. – Slajd 3
4
Bóg błogosławił Abrama oraz jego siostrzeńca Lota i dał im wielkie stada zwierząt. Jednak tam, gdzie przebywali, nie było wystarczająco dużo miejsca, aby mogli obozować obok siebie i wykarmić swoje stada. Dlatego Abram powiedział do Lota: „Nie dopuśćmy do kłótni między naszymi pasterzami”. – Slajd 4
5
„Czyż cały kraj nie stoi przed nami otworem? Rozstańmy się. Jeżeli chcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo, a jeśli postanowisz iść w prawo, ja pójdę w lewo”. – Slajd 5
6
Kiedy Lot dostrzegł, że dolina Jordanu jest dobrze nawodniona i jest tam dużo pastwisk, przeniósł się tam. Abram i Lot rozstali się. – Slajd 6
7
Po odejściu Lota, Bóg powiedział do Abrama: „Popatrz wokół siebie! Całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki”. – Slajd 7
8
Dolina Jordanu, gdzie zamieszkał Lot, była urodzajnym terenem. Pewnego razu jednak została najechana przez sprawnych wojowników. Uprowadzili oni do niewoli Lota i innych mieszkańców doliny nadjordańskiej. Gdy Abram usłyszał o tym, uzbroił 318 służących, wyszkolonych ludzi, urodzonych w jego domu i ruszył w pogoń aż do Dan. – Slajd 8
9
Abram odniósł zwycięstwo, odzyskał zagrabione dobra i uwolnił Lota. Kiedy wracał, wyszedł mu naprzeciw król Salemu. Oddał Abramowi dziesiątą część tego co posiadał i tak go błogosławił: „Błogosławiony niech będzie Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Błogosławiony niech będzie Bóg Najwyższy, który wydał w twoje ręce wrogów”. – Slajd 9
10
Po tych wydarzeniach Pan przemówił do Abrama w widzeniu: „Nie bój się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą, a twoja zapłata będzie bardzo obfita”. – Slajd 10
11
Potem Bóg wyprowadził go na zewnątrz i powiedział: „Policz gwiazdy, jeśli możesz je zliczyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo”. Abram uwierzył Panu, a On uznał go za sprawiedliwego. – Slajd 11
12
Slajd 12