Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Narodziny Jana Chrzciciela

Kiedy Bóg posłał anioła do Zachariasza, ale on nie uwierzył jego słowom.
Przekazany przez LUMO project
1
Za czasów panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan– Zachariasz – który miał żonę Elżbietę. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pana. Nie mieli jednak dziecka. – Slajd 1
2
A byli już w starszym wieku. – Slajd 2
3
Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, bo przyszła kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego, aby złożyć ofiarę z kadzidła. – Slajd 3
4
Rzucono losy. – Slajd 4
5
Tym razem los padł na Zachariasza. – Slajd 5
6
W czasie składania ofiary na dziedzińcu znajdowało się wielu modlących się ludzi. Zachariasz tymczasem wszedł do świątyni. – Slajd 6
7
W świątyni złożył ofiarę z kadzidła. Dym kadzidła był obrazem modlitwy ludu Bożego, która wznosiła się do Boga. Nagle ukazał mu się anioł Pana, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. – Slajd 7
8
Anioł odezwał się: „Nie bój się, Zachariaszu! Twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Twój syn stanie się wielki przed Panem. Nie będzie pił wina ani innych tego rodzaju napojów i już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym”. – Slajd 8
9
„Przyprowadzi on z powrotem wielu Izraelitów do Pana, ich Boga. To on poprzedzi nadejście Mesjasza i przygotuje lud dla Pana. On sam pójdzie przed Panem w duchu i z mocą Eliasza”. – Slajd 9
10
Wtedy Zachariasz zapytał anioła: „Czy to możliwe? Przecież jestem już stary, a i moja żona jest w podeszłym wieku”. Anioł odpowiedział: „Ja jestem Gabriel i przebywam w najbliższym otoczeniu Boga. To On posłał mnie do ciebie z tą dobrą nowiną. Ponieważ jednak mi nie uwierzyłeś, stracisz mowę i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, gdy ta obietnica się spełni”. – Slajd 10
11
Tymczasem ludzie czekali na Zachariasza na dziedzińcu i dziwili się, dlaczego tak długo przebywa w świątyni. – Slajd 11
12
Gdy się wreszcie ukazał, nie był w stanie wypowiedzieć ani słowa. – Slajd 12
13
Po jego gestach zebrani zorientowali się, że miał  tam widzenie. Po upływie okresu służby Zachariasz wrócił do domu. – Slajd 13
14
Wkrótce jego żona zaszła w ciążę i przez pięć miesięcy się ukrywała. – Slajd 14
15
Elżbieta mówiła: „Jakże łaskawy jest dla mnie Pan, bo przywrócił mi szacunek u ludzi!”. – Slajd 15
16
Elżbieta urodziła syna, tak jak zapowiedział anioł. Wieści o narodzinach szybko dotarły do ​​jej sąsiadów i krewnych.<br/>Wszyscy się radowali i wielbili Boga za to, że okazał Elżbiecie łaskę. – Slajd 16
17
Ósmego dnia po narodzinach sąsiedzi i krewni przyszli, aby obrzezać dziecko i chcieli nadać mu imię Zachariasz – po ojcu. Matka jego powiedziała jednak: „Nie, on będzie miał na imię Jan”. Oni na to: „Nikt w twojej rodzinie nie nosił takiego imienia”. Za pomocą znaków pytali więc jego ojca, jak chce nazwać swego syna. – Slajd 17
18
A on poprosił o tabliczkę do pisania. – Slajd 18
19
Potem napisał: „Jego imię jest Jan”. Wtedy wszyscy bardzo się zdziwili. – Slajd 19
20
W tej samej chwili Zachariasz odzyskał mowę i zaczął wielbić Boga. – Slajd 20
21
Wszystkich ogarnął lęk, a wiadomość o tym zdarzeniu szybko rozeszła się po całej Judei. Ci, którzy to słyszeli, zastanawiali się, kim będzie ten chłopiec, bo Pan już otoczył go szczególną opieką. – Slajd 21
22
Jego ojciec Zachariasz, natchniony Duchem Świętym, tak prorokował: „Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, bo wziął w opiekę i wyzwolił swój lud. Posłał potężnego Zbawcę z królewskiego rodu Dawida, swego sługi. Właśnie tak, jak kiedyś obiecał przez swych świętych proroków, że uratuje nas od nieprzyjaciół i wyrwie z rąk wszystkich prześladowców, abyśmy mogli służyć Mu bez lęku z poświęceniem i w sprawiedliwości przez wszystkie nasze dni”. – Slajd 22
23
„A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi. Dasz Jego ludowi poznać zbawienie przez odpuszczenie ich grzechów. Ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, zajaśnieje nam światłość z wysokości, by oświecić tych, którzy pozostają w ciemności i w cieniu śmierci i wprowadzić nas na drogę pokoju”. – Slajd 23
24
Slajd 24