Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pokłon mędrców ze Wschodu

Historia bożonarodzeniowa – mędrcy oddają cześć Jezusowi.
Przekazany przez LUMO project
1
W kraju na Wschodzie mieszkali mędrcy, którzy pewnego dnia zobaczyli na niebie nową, ogromną i jasną gwiazdę. Był to dla nich znak, że narodził się nowy król. Spakowali więc dary dla tego króla i wyruszyli, aby go odnaleźć. – Slajd 1
2
Podróżowali nocą, kiedy widzieli gwiazdę, a odpoczywali w ciągu dnia. – Slajd 2
3
Podróż trwała wiele tygodni. – Slajd 3
4
Gwiazda prowadziła ich w kierunku Jerozolimy, do kraju Izraelitów, w którym panował król Herod. – Slajd 4
5
Kiedy mędrcy dotarli do tego miasta, skierowali się do pałacu Heroda. – Slajd 5
6
I zapytali: „Gdzie jest ten nowo narodzony król Żydów? Bo zobaczyliśmy u nas, na Wschodzie, Jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć Mu hołd”. – Slajd 6
7
Kiedy usłyszał o tym król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. (Informacja historyczna: Herod został wcześniej pokonany przez Partów, którzy mieszkali na Wschodzie i nie chciał teraz, aby wspierali nowego króla). – Slajd 7
8
Herod wezwał więc wszystkich arcykapłanów oraz nauczycieli Prawa i wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Mesjasz. A oni wskazali na proroctwo, które było spisane w zwojach: – Slajd 8
9
„W Judei, w Betlejem, zgodnie ze słowami proroka: »A ty, Betlejem, w ziemi judzkiej, wcale nie jesteś najmniejsze wśród książęcych miast Judei, bo z ciebie będzie pochodził władca, pasterz mojego ludu izraelskiego«”. – Slajd 9
10
Wtedy Herod wezwał mędrców na potajemne spotkanie i wypytywał ich, kiedy dokładnie ukazała się gwiazda. Potem posłał ich do Betlejem i powiedział: „Idźcie tam i wypytajcie się dokładnie o to dziecko. A gdy je znajdziecie, dajcie mi znać, abym i ja poszedł i oddał mu pokłon”. – Slajd 10
11
Mędrcy ruszyli dalej, a gwiazda, którą przedtem widzieli, prowadziła ich do Betlejem... – Slajd 11
12
... Aż do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko oraz Józef i Maria. – Slajd 12
13
A gdy weszli do pewnego domu, znaleźli Jezusa, upadli na kolana i oddali Mu hołd. – Slajd 13
14
Potem wyciągnęli swoje skarby i ofiarowali Mu: złoto... – Slajd 14
15
... kadzidło... – Slajd 15
16
... i mirrę. – Slajd 16
17
Później we śnie otrzymali od Boga nakaz, aby nie wstępować do Heroda. Zazdrosny król bowiem chciał zabić Dzieciątko Jezus. – Slajd 17
18
Dlatego inną drogą wrócili do swego kraju. – Slajd 18
19
Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: „Wstań, weź Dziecko, Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał Dziecka, aby Je zabić”. – Slajd 19
20
Józef wstał jeszcze w nocy, zabrał Dziecko oraz Marię i wyruszył w długą drogę do Egiptu. (Wiele lat wcześniej Bóg objawił prorokowi Ozeaszowi, że Jego Syn będzie przebywał w Egipcie i będzie stamtąd wezwany). – Slajd 20
21
Slajd 21