Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pszenica, jęczmień i żniwa

Życie w czasach biblijnych. Uprawa i zbiór pszenicy oraz jęczmienia.
Przekazany przez David Padfield
1
W czasach biblijnych orka była wykonywana po tym, jak wczesne deszcze zmiękczyły ziemię. Wczesne deszcze w Izraelu zwykle pojawiają się pod koniec października lub na początku listopada (Hioba 29:23). – Slajd 1
2
Rolnik dbał o to, aby jego jarzmo było w dobrym stanie. Zakładał je na kark zwierząt ciągnących pług. Jezus mówił o „miłym jarzmie”, które noszą Jego naśladowcy (Mateusza 11:30). – Slajd 2
3
Pług składał się z dwóch drewnianych belek. Jedna była zaczepiona na jarzmie, a na drugim końcu przymocowana do beli poprzecznej. – Slajd 3
4
Jeden koniec poprzecznej beki służył jako uchwyt, do drugiego był przymocowany żelazny lemiesz. To właśnie te lemiesze były przekuwane na miecze w czasie wojny (Joela 4:10). – Slajd 4
5
Oracz niósł długi kij zwany ościeniem. Był on ostro zakończony, aby zmusić wolno poruszające się zwierzęta do działania. Chrystus powiedział Szawłowi, że trudno jest wierzgać przeciwko ościeniowi (Dzieje Apostolskie 26:14). – Slajd 5
6
Woły, zarówno byki, jak i krowy, były używane do ciągnięcia pługów. Prawo zabraniało nakładania jednego jarzma jednocześnie na woły i osły (Powtórzonego Prawa 22:10). A apostoł Paweł zabronił wierzącym wprzęgania się w jedno jarzmo z niewierzącymi (2 Koryntian 6:14). – Slajd 6
7
Dwa podstawowe zboża, które uprawiano to jęczmień i pszenica. Rozrzucano je na polu, a potem zaorywano. Słowo „siać” oznacza: „rozrzucać”. – Slajd 7
8
Ulewne deszcze od grudnia do lutego były niezbędne dla wzrostu zboża. Deszcze potrzebne były również w marcu i kwietniu. – Slajd 8
9
Pierwszy dojrzewał jęczmień. Czasami w zbożu pojawiały się ciernie lub kąkol. Kąkol wygląda jak pszenica, ale jego ziarna są czarne i bardzo gorzkie. Jezus opowiedział przypowieść o pszenicy i kąkolu (Mateusza 13:24–30). – Slajd 9
10
Jęczmień zbierano w kwietniu i maju. – Slajd 10
11
Pszenicę zaś w maju i czerwcu. – Slajd 11
12
Kiedy rośliny stwardniały i dojrzały, można je było jeść na surowo. Ludzie urywali kłosy i pocierali je w dłoniach, aby wyłuskać ziarno. – Slajd 12
13
Uczniowie Jezusa zostali skrytykowani za robienie tego w dzień szabatu (Marka 2:23–24). – Slajd 13
14
Dojrzałe zboża ścinano sierpem wykonanym z brązu lub żelaza. – Slajd 14
15
Skoszone zboże zbierano i wiązano w snopy (Rodzaju 37:7). – Slajd 15
16
Gumna były okrągłe i miały średnicę 10–18 metrów. – Slajd 16
17
Podłoga gumien była wykonana z kamienia lub mocno udeptanej gliny. Gumna znajdowały się tam, gdzie docierały podmuchy wiatru. – Slajd 17
18
Jednym ze sposobów młócenia ziarna było użycie cepa lub uderzenie łodygami w skałę. Rut i Gedeon zastosowali takie metody (Rut 2:17; Sędziów 6:11). – Slajd 18
19
Inną metodą było użycie do młocki sań wykonanych z połączonych ze sobą desek. – Slajd 19
20
Od spodu znajdowały się ostre kamienie lub noże do metalu (Izajasza 41:15). – Slajd 20
21
Sanie do młócki były ciągnięte przez zwierzęta po rozłożonym zbożu. Kopyta zwierząt również młóciły ziarno. – Slajd 21
22
Biblia zakazuje zawiązywania pyska młócącemu wołowi (Powtórzonego Prawa 25:4). Sanie do młocki nie tylko oddzielały plewy od ziarna, ale także miażdżyły słomę, dzięki czemu była gotowa do podania jako karma dla bydła. – Slajd 22
23
Do oddzielania ziarna od słomy stosowano wiejadło – specjalne widły (Rut 3: 2; Mateusza 3:12). – Slajd 23
24
Zboże rzucano w powietrze, aby wiatr oddzielił ziarno od pozostałej części rośliny. – Slajd 24
25
Ziarno, które było lżejsze od słomy, spadało na ziemię. Słomę rzucano na stos, a plewy i kurz wiatr unosił jeszcze dalej. – Slajd 25
26
Ponieważ ziarno ciągle było zmieszane z sieczką, kąkolem lub małymi kamieniami, to przesiewano je prze sito. – Slajd 26
27
Przesiewaniem zboża zajmowały się kobiety. Jezus powiedział do Szymona Piotra o przesianiu uczniów (Łukasza 22:31). – Slajd 27
28
Ziarna były przechowywane w glinianych naczyniach, w suchych cysternach pod ziemią lub w spichlerzach i stodołach (Łukasza 12:18). – Slajd 28
29
To podziemny spichlerz z czasów biblijnych w Cezarei Nadmorskiej. – Slajd 29
30
Slajd 30