Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Winnice, wieże strażnicze i bukłaki

Życie w czasach biblijnych: uprawa i zbiór winogron.
Przekazany przez David Padfield
1
Wzmianki o winnicach znajdują się w wielu tekstach Starego i Nowego Testamentu. – Slajd 1
2
W Księdze Izajasza znajdujemy przypowieść o winnicy: „Mój Ukochany miał winnicę na urodzajnym wzgórzu. Okopał ją, oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku wybudował wieżę, a także wykuł tłocznię. Oczekiwał, że wyda winogrona, a wydała cierpkie owoce” (Izajasza 5:1–2; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 2
3
Jezus opowiedział przypowieść o dzierżawcach winnicy: „Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykuł w skale tłocznię i zbudował wieżę...” (Mateusza 21:33; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 3
4
Chociaż winnice były sadzone w całym Izraelu, to najlepszym miejscem były zbocza wzgórz. To na „urodzajnym wzgórzu” została zasadzona winnica z przypowieść Izajasza. – Slajd 4
5
W starożytnym Izraelu najlepsze miejsca do uprawy winnic znajdowały się w pobliżu Hebronu i Górnej Galilei. To właśnie w dolinie Eszkol, niedaleko Hebronu, 12 szpiegów wysłanych do Kanaanu ucięło gałąź z kiścią winogron. – Slajd 5
6
Na zboczach wzgórz pod uprawę winogron budowano tarasy wsparte niskimi kamiennymi murkami. – Slajd 6
7
Winnica często była otoczona rowem i płotem z ciernistych gałęzi, aby odstraszać lisy, szakale i inne zwierzęta. W „Przypowieści o dzierżawcach winnicy” właściciel ogrodził swoją winnicę (Mateusza 21:33). – Slajd 7
8
Duże kamienie usuwano, a małe pozostawiano na polu, aby zatrzymać wilgoć w glebie. – Slajd 8
9
Księga Przysłów mówi o leniu, którego winnica porosła ostami i pokrzywami, a kamienne ogrodzenie było rozwalone (Przysłów 24:30–31). – Slajd 9
10
Wieżę strażniczą budowano w najwyższym punkcie, tak aby strażnik widział całą winnicę. – Slajd 10
11
W miesiącach letnich mieszkał w niej stróż. W „Przypowieści o dzierżawcach winnicy” wspomniane jest budowanie wieży w winnicy (Mateusza 21:33). – Slajd 11
12
Wieże strażnicze miały różną wysokość, od 3 do 30 metrów. – Slajd 12
13
Przed nadejściem wiosny właściciel winnicy przycinał każdą zbędną gałązkę, która nie przynosiła owoców. Kiedy Jezus mówił o sobie, że jest krzewem winorośli, a Jego uczniowie gałązkami (Jan 15:1–3), to wspomniał o tym przycinaniu. – Slajd 13
14
Kwiaty winogron pojawiają się w kwietniu i maju. W „Pieśni nad Pieśniami” znajduje się wzmianka o zakwitaniu winorośli i jej przyjemnym zapachu (Pieśń nad Pieśniami 2:13). – Slajd 14
15
Zbiór winogron w Izraelu rozpoczyna się we wrześniu. Jeremiasz mówił o zbieraniu winogron do koszy (Jeremiasza 6:9). – Slajd 15
16
Deptaniu winogron często towarzyszyły radosne okrzyki i pieśni (Jeremiasza 48:33). – Slajd 16
17
Tłocznie winogron były często wykute w skale. Wiele z nich miało dwa zbiorniki: jeden położony wyżej, drugi – niżej. Winogrona wkładano do tego u góry i deptano stopami. – Slajd 17
18
Sok wlewał się do dolnego zbiornika. Drożdże na skórkach winogron rozpoczynały proces fermentacji soku, który wkrótce energicznie bulgotał. Po kilku dniach sok zmieniał się w wino i wyciągano go z tłoczni. – Slajd 18
19
Starożytna tłocznia wina w Jerozolimie. – Slajd 19
20
Starożytna tłocznia wina w Nazarecie. Tłoczenie winogron było obrazem Bożego sądu (Izajasza 63:3–6; Apokalipsa 19:13–15). – Slajd 20
21
Wino może być przechowywane przez okres jednego roku w bukłakach wykonanych ze skór zwierzęcych. Jeśli otwarto bukłaki, wino zamieniało się w ocet. Gibeonici, którzy przyszli do Jozuego, mieli stare bukłaki wina (Jozuego 9:4). – Slajd 21
22
Po pewnym czasie te bukłaki psuły się i nie nadawały się już do użytku. Jezus zwrócił uwagę na głupotę polegającą na wkładaniu nowego wina do starych bukłaków. Nowe wino spowodowałoby pęknięcie starego bukłaka (Łukasza 5:36–39). – Slajd 22
23
Dzbany do wina były często zamknięte niewypaloną gliną. Czasami na wierzchu pływała oliwa z oliwek. – Slajd 23
24
Slajd 24