Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wjazd do Jeruzalem

Jezus wjeżdża do Jeruzalem na osiołku, a tłum wita Go z gałązkami palmowymi i woła: „Hosanna!”. Wydarzenie to wspominamy w Niedzielę Palmową.
Przekazany przez LUMO project
1
Prze świętem Paschy Jezus poszedł ze swoimi uczniami długą, pnącą się w górę drogą w kierunku Jerozolimy. – Slajd 1
2
Kiedy dotarli do Betfage i Betanii na górze Oliwnej, Jezus powiedział do swoich dwóch uczniów: „Idźcie do najbliższej wsi. Zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie jechał”. – Slajd 2
3
„A gdyby ktoś was zapytał, po co go bierzecie, to powiedzcie, że Pan go potrzebuje, lecz wkrótce go odda”. – Slajd 3
4
Po tych słowach Jezusa, dwóch uczniów od razu wyruszyło w drogę. – Slajd 4
5
Znaleźli osiołka uwiązanego na ulicy przed domem i zaczęli go odwiązywać. – Slajd 5
6
A kiedy to robili, jego właściciele zapytali: „Dlaczego odwiązujecie osiołka?”. „Pan go potrzebuje i wkrótce go odda” – odpowiedzieli, więc właściciele pozwolili go zabrać. – Slajd 6
7
Uczniowie zaprowadzili osiołka do Jezusa. – Slajd 7
8
Zarzucili swoje płaszcze na grzbiet zwierzęcia, a potem Jezus na nim usiadł. – Slajd 8
9
Wielu ludzi rozkładało na drodze przed Jezusem swoje płaszcze i gałązki palmowe, które obcięli z drzew. – Slajd 9
10
To wydarzenie było wypełnieniem proroctwa Zachariasza: „Wesel się bardzo, córko Syjonu! Wykrzykuj radośnie, córko Jerozolimy! Oto twój Król przychodzi do ciebie! Sprawiedliwy On i zwycięski, pokorny. Jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy” (Zachariasza 9:9). – Slajd 10
11
Ludzie wybiegli na spotkanie Jezusa i wołali: „Hosanna Synowi Dawidowemu!” (słowo „Hosanna” oznacza „zbaw”). – Slajd 11
12
Inni wołali: „Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana!”. – Slajd 12
13
Wielu wołało: „Chwała na wysokościach!”. – Slajd 13
14
Lecz niektórzy faryzeusze znajdujący się w tłumie, mówili Jezusowi: „Nauczycielu, ucisz swoich uczniów!”. – Slajd 14
15
A Jezus odpowiedział: „Zapewniam was, że jeśli oni zamilkną, kamienie zaczną wołać!”. – Slajd 15
16
Gdy się zbliżył i zobaczył Jerozolimę, zapłakał nad nią. – Slajd 16
17
I powiedział do tego miasta: „Gdybyś poznało w tym dniu to, co prowadzi do pokoju! Ale teraz zostało to przed tobą zakryte. Nadejdą dni, gdy twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię i będą oblegać. Zrównają cię z ziemią i wymordują twoich mieszkańców. Nie pozostawią kamienia na kamieniu, bo nie rozpoznałoś chwili, w której przyszedł do ciebie Bóg”. – Slajd 17
18
Kiedy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali: „Kto to jest?”. – Slajd 18
19
Tłumy zaś odpowiadały: „To jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei”. – Slajd 19
20
Slajd 20