Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Symeon i Anna dziękują Bogu za Jezusa

Symeon i Anna dziękują Bogu za to, że posłał Jezusa.
Przekazany przez LUMO project
1
Czterdzieści dni po narodzinach Jezusa Maria i Józef zabrali Go do świątyni na uroczystość oczyszczenia (Kapłańska 12:1–8). – Slajd 1
2
Zazwyczaj składano wtedy w ofierze baranka. – Slajd 2
3
Maria i Józef byli jednak biedni i złożyli w ofierze parę gołąbków lub synogarlic. – Slajd 3
4
W Jerozolimie mieszkał starzec Symeon, któremu Bóg obiecał, że nie umrze dopóki nie zobaczy obiecanego przez Boga Zbawiciela. Duch Święty kazał Symeonowi pójść do świątyni. – Slajd 4
5
Kiedy zobaczył Marię, wziął w ramiona jej dziecko i wielbił Boga: – Slajd 5
6
„Władco, teraz pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, tak jak obiecałeś. Bo moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś dla wszystkich ludów”. – Slajd 6
7
„On jest światłością, która oświeci pogan i chwałą ludu Twego, Izraela”. Józef i Maria ze zdziwieniem słuchali tego, co Symeon mówił o ich dziecku. – Slajd 7
8
Symeon zapowiedział też Marii, że Jezus zostanie odrzucony przez wielu Izraelitów, niejednego jednak podźwignie. – Slajd 8
9
W świątyni była też 84–letnia wdowa, Anna. Przebywała ona tam ciągle, służąc Bogu w dzień i w nocy, pościła i modliła się. – Slajd 9
10
Kiedy zobaczyła, że Symeon rozmawia z Marią i Józefem, również zaczęła dziękować Bogu za to, że posłał na świat Zbawiciela. – Slajd 10
11
Mówiła też potem wszystkim, którzy oczekiwali przyjścia Zbawiciela, że Mesjasz już się narodził. – Slajd 11
12
Maria i Józef wrócili do domu. – Slajd 12
13
Chłopiec zaś rósł, nabierał sił i stawał się coraz mądrzejszy, a Bóg nieustannie Mu błogosławił. – Slajd 13
14
Slajd 14