Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Aniołowie zwiastują pasterzom narodzenie Jezusa

Historia bożonarodzeniowa – aniołowie zwiastują pasterzom znajdującym się w pobliżu Betlejem narodzenie Jezusa.
Przekazany przez LUMO project
1
Na polach w pobliżu Betlejem... – Slajd 1
2
... Przebywali pasterze, którzy pilnowali swoich stad. – Slajd 2
3
Nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana oświeciła ich z każdej strony. – Slajd 3
4
Pasterze bardzo się przestraszyli. Wtedy anioł powiedział do ich: „Nie bójcie się! Przynoszę wam dobrą nowinę, która będzie dla wszystkich źródłem radości”. – Slajd 4
5
„Dzisiaj w mieście Dawida urodził się wam Zbawiciel. Jest Nim Chrystus, Pan”. – Slajd 5
6
„Znajdziecie tam Niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie”. – Slajd 6
7
I zaraz do anioła przyłączyło się mnóstwo wojsk anielskich, które wysławiały Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których On obdarzył miłością”. – Slajd 7
8
A kiedy aniołowie wrócili do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego: „Chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, o czym powiedział Pan!”. – Slajd 8
9
Pobiegli więc do Betlejem... – Slajd 9
10
... I znaleźli tam Marię i Józefa... – Slajd 10
11
... Oraz Niemowlę położone w żłobie. – Slajd 11
12
Pasterze opowiedzieli Marii i Józefowi o tym, czego dowiedzieli się od anioła... – Slajd 12
13
... I oddali chwałę Zbawicielowi, Mesjaszowi, którego posłał Bóg na świat. – Slajd 13
14
Potem pasterze zaczęli opowiadać innym ludziom o tym, czego dowiedzieli się o Dzieciątku. – Slajd 14
15
A wszyscy, którzy o tym usłyszeli, bardzo się dziwili. – Slajd 15
16
Marii zaś te słowa zapadły w pamięć i głęboko się nad nimi zastanawiała. – Slajd 16
17
Slajd 17