Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Schronienie pod Jego skrzydłami

Psalm o Bożej ochronie i trosce.
Przekazany przez FreeBibleimages
1
„Kto pozostaje pod opieką Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego...”<br/>(Foto: Capablancaa) – Slajd 1
2
„... Może powiedzieć do Pana: Moja ucieczko, moja twierdzo, mój Boże, któremu ufam!”<br/>(Foto: Chacón R.) – Slajd 2
3
„On bowiem wyzwoli cię z sideł ptasznika i od zgubnej zarazy”.<br/>(Foto: Júlio Reis) – Slajd 3
4
„Znajdziesz schronienie pod Jego piórami, gdy swoimi skrzydłami cię osłoni. Jego wierność to puklerz i tarcza”. <br/>(Foto: Michael Varun) – Slajd 4
5
„Nie będziesz się bał mocnej mary ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy szerzącej się w mroku, ani zagłady niszczącej w południe”. <br/>(Foto: Marett) – Slajd 5
6
„Choćby tysiąc padło po twojej lewej, a dziesięć tysięcy po prawej stronie, ciebie to nie spotka. Ujrzysz to na własne oczy, zobaczysz zagładę bezbożnych”. <br/>(Foto: Andrew Mercer) – Slajd 6
7
„Pan bowiem jest twoją ucieczką, Najwyższego uczyniłeś swoim schronieniem. Zło ci się nie przydarzy, nieszczęście nie zbliży się do twojego namiotu”.<br/>(Foto: Jean Louis Venet) – Slajd 7
8
„Rozkazał przecież swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Będą cię nosić na rękach, abyś nie zranił swej nogi o kamień”. <br/>(Foto: Antonysamy Xavier) – Slajd 8
9
„Będziesz deptał po lwach i żmijach, zdepczesz lwiątko i smoka”. <br/>(Foto: Marett) – Slajd 9
10
„Ocalę go, bo na Mnie polegał, wywyższę go, bo poznał Moje imię”. <br/>(Foto: Antonysamy Xavier) – Slajd 10
11
„Wysłucham go, gdy będzie Mnie wzywał, będę z nim w nieszczęściu, wybawię i obdarzę sławą”.<br/>(Foto: James Tissot, Muzeum Żydowskie) – Slajd 11
12
„Obdarzę go długim życiem i ukażę mu swoje zbawienie”.<br/>(Foto: James Tissot, Muzeum Żydowskie) – Slajd 12
13
Slajd 13