Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Proroctwa o narodzeniu Jezusa

Starotestamentowe proroctwa o narodzeniu Jezusa Chrystusa i ich wypełnienie w Nowym Testamencie.
Przekazany przez LUMO project
1
Proroctwo, które pojawiło się już w Ogrodzie Eden: Zbawiciel będzie potomkiem kobiety i zmiażdży głowę węża (Rodzaju 3:14–15). <br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Galatów 4:4, Hebrajczyków 2:14, 1 Jana 3:8. – Slajd 1
2
Proroctwo, które pojawiło się w latach 701–681 przed Chrystusem: Mesjasz narodzi się z dziewicy (Izajasza 7:14).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Mateusza 1:18–23, Łukasza 1:26–35. – Slajd 2
3
Proroctwo, które pojawiło się około 1400 przed Chrystusem: Wszystkie narody otrzymają błogosławieństwo przez Abrahama (Rodzaju 18:17–18, 12:3, 22:18, 26:4, 28:14).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Dzieje Apostolskie 3:25–26, Mateusza 1:1.17, Galatów 3:16. – Slajd 3
4
Proroctwo, które pojawiło się około 1400 przed Chrystusem: Mesjasz będzie potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba (Rodzaju 17:7.19, 21:12, 26:2–4, 28:13, Liczb 24:17.19).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Mateusza 1:1–2.17, Łukasza 1:33, 3:23–38, Rzymian 9:7, Hebrajczyków 2:16, 11:17–19. – Slajd 4
5
Proroctwo, które pojawiło się około 1400 przed Chrystusem: Mesjasz będzie pochodził z plemienia Judy – będzie Lwem z plemienia Judy (Rodzaju 49:8–10, Micheasza 5:2).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Mateusza 1:1–3, Hebrajczyków 7:14, Apokalipsa 5:5. – Slajd 5
6
Proroctwo, które pojawiło się w latach 626–586 przed Chrystusem: Mesjasz będzie gałązką z pnia Jessego, potomkiem króla Dawida (Izajasza 9:6, 11:1–2, Jeremiasza 23:5).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Mateusza 1:1.6, Łukasza 1:32, Dzieje Apostolskie 13:22–23. – Slajd 6
7
Proroctwo, które pojawiło się w latach 750–686 przed Chrystusem: Mesjasz urodzi się w Betlejem, w Judei (Micheasza 5:1–4).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Mateusza 2:1–6. – Slajd 7
8
Proroctwo, które pojawiło się około roku 1000 przed Chrystusem: Królowie przyniosą dary i pokłonią Mu się (Psalmów 72: 10–11).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Mateusza 2:1–11. – Slajd 8
9
Proroctwo, które pojawiło się około roku 1000 przed Chrystusem: Mesjasz będzie pierworodnym synem, poświęconym Bogu (Wyjścia 13:2, Liczb 3:13, 8:17).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Łukasza 2:7.23. – Slajd 9
10
Proroctwo, które pojawiło się w latach 626–586 przed Chrystusem: Dojdzie do zabicia dzieci (Jeremiasza 31:15).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Mateusza 2:16–18. – Slajd 10
11
Proroctwo, które pojawiło się w latach 750–686 przed Chrystusem: On żyje wiecznie (Micheasza 5:1).<br/>Odniesienie w Nowym Testamencie: Jana 1:1.4, 8:58, Kolosan 1:15–19. – Slajd 11
12
Slajd 12