Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Zaparcie się Piotra

Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem.
Przekazany przez LUMO project
1
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 1
2
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 2
3
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 3
4
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 4
5
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 5
6
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 6
7
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 7
8
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 8
9
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 9
10
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 10
11
Piotr trzykrotnie wypiera się znajomości z Jezusem. (Mateusza 26:69-75, Marka 14:66-72, Łukasza 22:54-62, Jana 18:15-27) – Slajd 11