Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Oliwki, prasy i oliwa

Przegląd biblijny
Życie w czasach biblijnych: O tym, jak uprawiano, zbierano i wykorzystywano oliwki.
Przekazany przez David Padfield
1
Mojżesz powiedział Izraelitom, że Kanaan to kraina oliwek (Powtórzonego Prawa 6:11). Produkty z oliwek były ważne w historii Narodu Wybranego. – Slajd 1
2
Młode drzewo oliwne wydaje owoce dopiero po 7 latach i osiąga dojrzałość w wieku 14 lat. Z jednego drzewa można uzyskać około 75 litrów oliwy. – Slajd 2
3
Autorzy ksiąg biblijnych często pisali o pięknie oliwki (Jeremiasza 11:16, Ozeasza 14:7, Psalmów 52:10). – Slajd 3
4
Drzewa oliwne mają dużo kwiatów, z których wiele spada bez owocu. Hiob mówił o tym, że „drzewo oliwne straci swój kwiat” (Job 15:33). Oliwki najpierw są zielone, ale kiedy dojrzewają, stają się czarne. – Slajd 4
5
Oliwki można zbierać, otrząsając je z drzewa patykami, ale wtedy uszkadza się delikatne pędy i ogranicza ich wzrost w następnym roku. Mojżesz powiedział: „Kiedy otrząśniesz swoje drzewo oliwne, nie przeszukuj go potem drugi raz. To co pozostanie, będzie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy” (Powtórzonego Prawa 24:20). – Slajd 5
6
Oliwki zbierano również ręcznie. – Slajd 6
7
Rodziny i całe grupy pracowały razem przy zbiorze oliwek. – Slajd 7
8
Oliwki były miażdżone, aby uzyskać oliwę. Można to było zrobić na małą skalę za pomocą kamienia. – Slajd 8
9
Oliwki można było też zmiażdżyć w worku, a oliwa płynęła przez tkaninę do dzbanka. – Slajd 9
10
Jednak, aby uzyskać oliwę z oliwek na większą skalę, zastosowano tłocznię do oliwek. – Slajd 10
11
W czasach biblijnych istniały dwa główne rodzaje tłoczni. Prasa kołowa z kamieniem młyńskim oraz prasa klinowa i wagowa. W późniejszych czasach rzymskich stosowano śruby prasowe. Ogród Getsemane był sadem oliwnym, a słowo „getsemane” oznacza „tłocznia oliwy”. Ten obraz znajduje się w Muzeum Katzrin i jest autorstwa Balage'a Balogha (www.Archaeologyillustrated.com). – Slajd 11
12
To jest okrągła prasa z kamieniem młyńskim z czarnego bazaltu, z czasów biblijnych, a znaleziona w Kafarnaum. – Slajd 12
13
Ciężki kamień miażdżył oliwki podczas kręcenia. – Slajd 13
14
Drewniany drążek wkładano w środek kamienia młyńskiego. Ludzie mogli go popychać, aby obrócić kamień. – Slajd 14
15
Zazwyczaj jednak zaprzęgano do tej pracy zwierzęta. – Slajd 15
16
Na zdjęciu widzimy osła, który obraca ciężki kamień młyński w Nazarecie. – Slajd 16
17
Świeżo zebrane oliwki kładziono przed kamieniem młyńskim... – Slajd 17
18
... Który miażdżył je, aby uzyskać oliwę. – Slajd 18
19
Inny rodzaj prasy to prasa dźwigniowa, która działa w oparciu o zasadę dźwigni. Długa drewniana belka była wetknięta w ścianę. – Slajd 19
20
Do belki przymocowany był kruszący kamień, a na jej końcu obciążniki. – Slajd 20
21
Plecionki z oliwkami umieszczano pod kruszącym kamieniem. – Slajd 21
22
Następnie belkę obciążano obciążnikami do wywołania nacisku kamienia na plecionki z oliwkami, tak aby je zmiażdżyć. – Slajd 22
23
Obciążnikami były duże kamienie. – Slajd 23
24
To jest rekonstrukcja tłoczni oliwy w Izraelu. – Slajd 24
25
Możesz zobaczyć, gdzie umieszczano plecionki z oliwkami. – Slajd 25
26
A to przykłady używanych obciążników. – Slajd 26
27
Zamiast masła w czasach biblijnych jedzono oliwę z oliwek. Była też używana do gotowania zamiast tłuszczu zwierzęcego. Ezechiel wspomina o trzech ważnych częściach diety: oliwie z oliwek, mące i miodzie (Ezechiela 16:13). – Slajd 27
28
Oliwę z oliwek wykorzystywano również do lamp. – Slajd 28
29
Oliwa była też stosowana do mycia ciała oraz namaszczania kapłanów i królów (Kapłańska 8:12, 1 Samuela 16:13). W Nowym Testamencie modląc się o uzdrowienie chorych, namaszczano ich oliwą (Jakuba 5:14). – Slajd 29
30
Odkąd gołębica wysłana przez Noego powróciła z gałązką oliwną (Rodzaju 8:11), drzewo oliwne było symbolem pokoju. Oliwa była również symbolem Ducha Świętego (1 Jana 2:27). – Slajd 30
31
Slajd 31