Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o pracownikach w winnicy

Ci, którzy pracowali krócej otrzymali taką samą zapłatę jak pracujący cały dzień.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus opowiedział kiedyś taką przypowieść: „Królestwo Niebios jest podobne do pewnego gospodarza, który wyszedł o świcie zatrudnić robotników do swojej winnicy”. – Slajd 1
2
„Umówił się z nimi, że zapłaci im jednego denara za dzień pracy i wysłał ich do winnicy”. – Slajd 2
3
„Potem wyszedł około dziewiątej rano, a widząc innych, którzy stali bezczynnie na rynku, powiedział: »Idźcie i wy pracować do winnicy, a ja wam sprawiedliwie zapłacę«”. – Slajd 3
4
„I oni poszli pracować”. – Slajd 4
5
„W południe gospodarz ponownie wyszedł i znalazł na rynku kolejnych mężczyzn szukających pracy”. – Slajd 5
6
„Zaoferował im pracę i dołączyli do innych w winnicy. Słońce mocno grzało, a praca sprawiała, że ​​się pocili”. – Slajd 6
7
„Trzy godziny później gospodarz jeszcze raz zaoferował pracę mężczyznom stojącym na rynku”. – Slajd 7
8
„Oni także dołączyli do tych, którzy pracowali przez wiele godzin”. – Slajd 8
9
„Gdy wyszedł o siedemnastej, znalazł jeszcze innych, którzy stali bezczynnie i zapytał ich: »Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień?«. A oni odpowiedzieli: »Bo nas nikt nie zatrudnił«. Powiedział do nich: »Idźcie i wy pracować do mojej  winnicy!«". – Slajd 9
10
„Godzinę później nastał wieczór i gospodarz polecił swojemu zarządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im, co im się należy. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych«”. – Slajd 10
11
„Robotnicy byli ustawieni w szeregu. Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni jako ostatni stali na początku, a ci pracujący od rana na końcu szeregu”. – Slajd 11
12
„Ku ich zaskoczeniu, pracownicy, którzy zostali zatrudnieni późnym popołudniem i pracowali tylko przez godzinę, otrzymali pełną zapłatę – jednego denara”. – Slajd 12
13
„Tę samą kwotę otrzymali ci, którzy pracowali znacznie dłużej”. – Slajd 13
14
„Kiedy ci, którzy pracowali cały dzień, otrzymali tyle samo, co ci, którzy przepracowali mniej godzin, zaczęli narzekać: »Ci, którzy zostali zatrudnieni jako ostatni, pracowali tylko godzinę, a zapłaciłeś im tyle samo co nam, którzy przepracowaliśmy cały dzień w upale«”. – Slajd 14
15
„Gospodarz odpowiedział: »Przyjacielu! Nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze mną na jednego denara?«”. – Slajd 15
16
„»Weź więc swoją zapłatę i odejdź. Chcę bowiem zapłacić temu ostatniemu tyle samo, co tobie. Czy nie mogę zrobić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego masz mi za złe, że ja jestem dobry?«”. – Slajd 16
17
„»W taki to sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi«”. – Slajd 17
18
Slajd 18