Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus i cudzołożnica

Przywódcy żydowscy pytają Jezusa, co powinni zrobić z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie.
Przekazany przez LUMO project
1
Pewnego razu wczesnym rankiem Jezus zjawił się w świątyni. Zaczęli się przy Nim gromadzić ludzie. – Slajd 1
2
A On usiadł i zaczął ich nauczać. – Slajd 2
3
Wtedy nauczyciele Pisma i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. – Slajd 3
4
Postawili ją w środku i powiedzieli do Jezusa: „Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na cudzołóstwie”. – Slajd 4
5
„Mojżesz nakazał nam w Prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie?”. Była to prowokacja, bo szukali podstaw do oskarżenia Go. – Slajd 5
6
Ale On schylił się tylko ... – Slajd 6
7
... I zaczął pisać palcem po ziemi. – Slajd 7
8
A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i powiedział do nich: „Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. – Slajd 8
9
Potem znów się pochylił i pisał na ziemi. – Slajd 9
10
Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, zaczynając od najstarszych. W końcu pozostał tylko On sam i stojąca pośrodku kobieta. – Slajd 10
11
Wtedy Jezus  podniósł się i powiedział do niej: „Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?”. Ona na to: „Nikt, Panie”. – Slajd 11
12
Wówczas Jezus powiedział: „Ja również ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”. – Slajd 12
13
Slajd 13