Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wskrzeszenie syna wdowy

Jezus wskrzesza syna wdowy z Nain.
Przekazany przez LUMO project
1
Dzień po uzdrowieniu sługi setnika rzymskiego w Kafarnaum, Jezus poszedł do miasta Nain. – Slajd 1
2
Ta podróż zajęła Mu większą część dnia. – Slajd 2
3
Razem z Nim szli Jego uczniowie i wielki tłum. – Slajd 3
4
Gdy zbliżali się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego. – Slajd 4
5
Zmarłym był młody mężczyzna. Miał być pochowany poza miastem. – Slajd 5
6
Był on jedynym synem pewnej wdowy. – Slajd 6
7
Gdy Pan ją zobaczył, ulitował się i powiedział: „Nie płacz”. – Slajd 7
8
Podszedł i dotknął noszy... – Slajd 8
9
... A ci, którzy je nieśli, zatrzymali się. – Slajd 9
10
Potem Jezus powiedział do zmarłego: „Młodzieńcze, mówię ci, wstań!”. – Slajd 10
11
Ku zdumieniu wszystkich zmarły ożył. Usiadł.... – Slajd 11
12
... Potem zaczął mówić. Jezus oddał go matce. – Slajd 12
13
Wszystkich ogarnął lęk i zaczęli chwalić Boga: „Wielki prorok pojawił się wśród nas! Bóg przybył do swojego ludu!”. A wieść o Nim rozeszła się po całej Judei i wszystkich sąsiednich okolicach. – Slajd 13
14
Slajd 14