Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Syrofenicjanka błaga Jezusa o pomoc

Poganka mieszkajaca w Syrofenicji prosi Jezusa, aby uratował jej córkę.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus i Jego uczniowie opuścili Galileę i poszli w okolice Tyru, do regionu nazwanego Syrofenicją. – Slajd 1
2
Pan wszedł do pewnego domu, ale nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. – Slajd 2
3
Nie udało się jednak utrzymać tego w tajemnicy. – Slajd 3
4
Zaraz usłyszała o Nim pewna kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła i padła Jezusowi do stóp. – Slajd 4
5
Błagała Go, aby wypędził demona z jej córki. Kobieta ta była Greczynką, pochodzącą z Syrofenicji. Żydzi zaś gardzili takimi ludźmi i nazywali ich poganami. – Slajd 5
6
Jej córka została w domu. – Slajd 6
7
Jezus powiedział do niej: „Pozwól najpierw najeść się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom”. W ten sposób wskazał, że najpierw powinienem pomóc swoim rodakom – Żydom. – Slajd 7
8
A ona odpowiedziała: „Tak, Panie!”. – Slajd 8
9
„Jednak i szczenięta zjadają pod stołem to, co nakruszą dzieci”. – Slajd 9
10
Jezus na to: „Słusznie powiedziałaś. Dlatego że to powiedziałaś, idź, demon wyszedł z twojej córki”. – Slajd 10
11
Kobieta natychmiast odeszła. A gdy wróciła do domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, demona zaś już nie było". – Slajd 11
12
Slajd 12