Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Żądanie znaku

Jezus odpowiada tym, którzy domagają się cudu.
Przekazany przez LUMO project
1
Faryzeusze i saduceusze podeszli do Jezusa i wystawili Go na próbę. – Slajd 1
2
Prosili, żeby pokazał im jakiś znak z nieba. – Slajd 2
3
Jezus zaś odpowiedział: „Gdy nadchodzi wieczór, mówicie:” – Slajd 3
4
„»Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni«”. – Slajd 4
5
„Rano zaś mówicie:” – Slajd 5
6
„»Zanosi się na deszcz, bo niebo się czerwieni i jest zachmurzone«”. – Slajd 6
7
„Umiecie więc przewidywać pogodę po wyglądzie nieba, a nie możecie rozpoznać znaków czasu. To zepsute i cudzołożne pokolenie żąda znaku. Nie będzie mu jadnak dany inny, z wyjątkiem znaku Jonasza”. – Slajd 7
8
Z tym ich zostawił i odszedł. – Slajd 8
9
Slajd 9