Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o talentach

Jezus opowiada przypowieść o człowieku, który przed wyjazdem powierzył swój majątek sługom.
Przekazany przez LUMO project
1
Kiedy Jezus nauczał o Królestwie Niebios, opowiedział taką przypowieść: „Z Królestwem Niebios będzie tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając w podróż przywołał swoich służących i powierzył im swój majątek”. – Slajd 1
2
„Jednemu dał pięć talentów, które ten miał mądrze inwestować”. (Talent złota był sumą pieniędzy, jaką zwykły pracownik mógł zarobić w ciągu 20 lat pracy). – Slajd 2
3
„Drugiemu powierzył dwa talenty”. – Slajd 3
4
„A trzeciemu jeden – każdemu według jego zdolności. Potem pan wyjechał”. – Slajd 4
5
„Ten, który otrzymał pięć talentów, zaraz przystąpił do interesów”. – Slajd 5
6
„Dobrze je zainwestował i po pewnym czasie podwoił tę kwotę”. – Slajd 6
7
„Podobnie sługa, który wziął dwa talenty, zyskał dalsze dwa”. – Slajd 7
8
„Ten zaś, który otrzymał jeden talent, wykopał dół w ziemi...” – Slajd 8
9
„... I ukrył pieniądze swego pana”. – Slajd 9
10
„Po długim czasie wrócił pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać”. – Slajd 10
11
„Najpierw przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł dodatkowe pięć i powiedział:” – Slajd 11
12
„»Panie! Powierzyłeś mi pięć talentów. A ja zyskałem pięć następnych«. Odpowiedział mu jego pan: »Znakomicie, sługo dobry i wierny. Okazałeś wierność w małej sprawie, powierzę ci bardziej odpowiedzialne zadanie. Wejdź, wesel się razem ze mną«”. – Slajd 12
13
„Potem przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Przyniósł dodatkowe dwa i powiedział: »Panie! Powierzyłeś mi dwa talenty. A ja zyskałem dwa następne«.  Odpowiedział mu jego pan: »Znakomicie, sługo dobry i wierny. Okazałeś wierność w małej sprawie, powierzę ci bardziej odpowiedzialne zadanie. Wejdź, wesel się razem ze mną«”. – Slajd 13
14
„W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent i powiedział: »Panie, przekonałem się, że jesteś wymagającym człowiekiem. Zbierasz plon tam, gdzie nie posiałeś i zgarniasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bałem się ciebie i<br/>dlatego ukryłem swój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje«”. – Slajd 14
15
„Wtedy pan mu odpowiedział: »Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś przecież, że zbieram plon tam, gdzie nie posiałem i zgarniam to, czego nie rozsypałem. Powinieneś był więc przekazać pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem«”. – Slajd 15
16
„»Zabierzcie mu więc talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. A tego bezużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, do ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami«”. – Slajd 16
17
„»Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą i to, co ma«”. – Slajd 17
18
Slajd 18