Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia trędowatego

Trędowaty prosi Jezusa o uzdrowienie.
Przekazany przez LUMO project
1
Gdy Jezus zszedł z góry, ruszył za Nim wielki tłum. – Slajd 1
2
Jezus przemieszczał się i odwiedzał pobliskie miasteczka. – Slajd 2
3
W jednym z nich przyszedł do Niego mężczyzna cały pokryty trądem. Trędowaci musieli się trzymać z daleka od innych, nawet swojej rodziny, aby ich nie zarazić tą straszną chorobą. – Slajd 3
4
Nikt nie chciał dotknąć osoby trędowatej. Była to choroba zakaźna, która powodowała przebarwienia i grudki na skórze, a w ciężkich przypadkach oszpecenia i deformacje. – Slajd 4
5
Kiedy ten człowiek usłyszał, że Jezus jest w pobliżu, udał się do Niego. Ludzie z trądem mieli krzyczeć, że są „nieczyści”, tak aby ostrzec innych przed kontaktem. – Slajd 5
6
Mężczyzna podszedł do Jezusa i uklęknął przed Nim. Jezus się jednak nie odsunął. Błagał Jezusa: „Panie!  Jeżelibyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić”. – Slajd 6
7
Jezus zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Wyciągnął rękę i dotknął trędowatego. – Slajd 7
8
„Chcę! Bądź oczyszczony!” – powiedział . – Slajd 8
9
Trąd natychmiast ustąpił. Mężczyzna został uzdrowiony. – Slajd 9
10
Następnie nakazał uzdrowionemu: „Nic nikomu nie mów! Ale tak jak nakazuje Prawo Mojżeszowe, idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Niech to będzie dla wszystkich świadectwem, że jesteś zdrowy”. – Slajd 10
11
Wieść o Jezusie coraz bardziej się rozchodziła. Wielkie tłumy schodziły się, aby Go słuchać i być uzdrowionymi ze swoich chorób. – Slajd 11
12
Jezus natomiast usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. – Slajd 12
13
Slajd 13