Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus światłością świata

Faryzeusze sprzeciwiają się, gdy Jezus mówi, że jest światłem świata.
Przekazany przez LUMO project
1
Wczesnym rankiem Jezus ponownie wszedł do świątyni, aby nauczać. – Slajd 1
2
Przemówił wtedy: „Ja jestem światłością świata! Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia”. – Slajd 2
3
Faryzeusze odpowiedzieli Mu: „Ty sam o sobie świadczysz, dlatego Twoje świadectwo nie jest wiarygodne”. – Slajd 3
4
Jezus na to: „Nawet jeśli świadczę o sobie, moje świadectwo jest prawdziwe, ponieważ wiem, skąd pochodzę i dokąd idę. Ale wy nie wiecie, skąd pochodzę ani dokąd idę”. – Slajd 4
5
„Wy osądzacie według ludzkich reguł, Ja nikogo nie osądzam. A nawet jeśli Ja sądzę, mój sąd jest słuszny, gdyż nie jestem sam, ale jest ze Mną Ten, który Mnie posłał”. – Slajd 5
6
„Przecież już w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch osób jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie i świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał”. – Slajd 6
7
Faryzeusze zapytali Jezusa: „Kto jest twoim ojcem?”. – Slajd 7
8
Jezus odpowiedział: „Nie znacie Mnie ani Mojego Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego Ojca”. – Slajd 8
9
Jezus wypowiedział te słowa przy skarbcu, gdy nauczał w świątyni. Nikt Go jednak nie schwytał, ponieważ Jego czas jeszcze nie nadszedł. – Slajd 9
10
Slajd 10