Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus i Łazarz: Część 3

Kiedy wieść o wskrzeszeniu Łazarza dotarła do Jerozolimy, arcykapłani zaczęli planować zabicie Jezusa.
Przekazany przez LUMO project
1
Wieść o tym, że Jezus wskrzesił Łazarza, szybko się rozeszła. – Slajd 1
2
Wszyscy mówili o tym niesamowitym cudzie. – Slajd 2
3
Wiadomość dotarła również do pobliskiej Jerozolimy. – Slajd 3
4
O cudzie dowiedzieli się faryzeusze i przywódcy żydowscy. – Slajd 4
5
Zastanawiali się między sobą: „Co mamy robić? Człowiek ten dokonuje wielu znaków. Jeżeli jakoś Mu nie przeszkodzimy, wszyscy w Niego uwierzą. Wówczas wkroczą Rzymianie i zabiorą nam zarówno świątynię, jak i nasz naród”. – Slajd 5
6
Zwołano Radę Najwyższą – Sanhedryn – aby omówić tę sprawę. – Slajd 6
7
Kajfasz, Najwyższy Kapłan, oświadczył: „Nie rozumiecie, że lepiej dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud niż aby cały naród zginął?”. – Slajd 7
8
Nie mówił tego jednak sam od siebie, ale jako pełniący urząd najwyższego kapłana wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. A nie tylko za naród, ale także po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Tego więc dnia przywódcy postanowili, że zabiją Jezusa. – Slajd 8
9
Odtąd Jezus nie występował już publicznie wśród Żydów, ale odszedł stamtąd w okolice pustyni. – Slajd 9
10
Zatrzymał się w mieście Efraim i przebywał tam z uczniami. – Slajd 10
11
Gdy zbliżała się Pascha, żydowscy przywódcy wciąż szukali Jezusa. Próbowali Go odnaleźć wśród tłumów, które przybyły wcześniej, aby się oczyścić. Przebywając w świątyni pytali siebie nawzajem: „Jak myślicie, czy przyjdzie na święto?”. – Slajd 11
12
Arcykapłani i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto dowie się, gdzie jest Jezus, doniósł o tym, aby Go można było aresztować. – Slajd 12
13
Gdy zbliżało się święto Paschy, Jezus z uczniami opuścili miejscowość Efraim. – Slajd 13
14
Sześć dni przed świętem przybyli do Betanii, niedaleko Jerozolimy, do domu Łazarza, Marii i Marty. – Slajd 14
15
Tam przygotowano dla Jezusa ucztę. – Slajd 15
16
Wśród zasiadających przy stole był Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. – Slajd 16
17
Slajd 17