Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus i Łazarz: Część 1

Jezus dowiedział się o chorobie Łazarza, ale celowo zwlekał z odwiedzeniem go.
Przekazany przez LUMO project
1
Pewnego dnia Łazarz, przyjaciel Jezusa bardzo poważnie zachorował. Mieszkał on w Betanii ze swoimi dwiema siostrami, Marią i Martą. – Slajd 1
2
Siostry wysłały posłańca do Jezusa, który przebywał po drugiej stronie Jordanu. – Slajd 2
3
Posłały do Jezusa taką wiadomość: „Panie, Twój bliski przyjaciel zachorował”. – Slajd 3
4
A Jezus odpowiedział: „Ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Syn Człowieczy zostanie dzięki niej uwielbiony”. – Slajd 4
5
Chociaż Jezus kochał Łazarza, Marię i Martę, nie poszedł od razu do nich. Zamiast tego przez kolejne dwa dni pozostał tam, gdzie przebywał. Potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy do Judei!”. – Slajd 5
6
A oni odpowiedzieli: „Mistrzu! Dopiero co Żydzi próbowali Cię ukamienować, a Ty znów chcesz tam iść?”. – Slajd 6
7
Jezus na to: „Nasz przyjaciel, Łazarz, zasnął, ale ja pójdę go obudzić!”. Uczniowie powiedzieli: „Panie! Skoro zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus mówił jednak o śmierci Łazarza, ale Jego uczniowie myśleli, że miał na myśli naturalny sen. – Slajd 7
8
Wtedy Pan powiedział im wyraźnie: „Łazarz umarł. Cieszę się jednak ze względu na was, że Mnie tam nie było. Chcę bowiem, abyście uwierzyli. Chodźmy więc do niego”. – Slajd 8
9
Wtedy Tomasz powiedział do pozostałych uczniów: „Pójdźmy i my, aby razem z Nim umrzeć”. – Slajd 9
10
Wyruszyli więc do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz. – Slajd 10
11
Dotarcie do Betanii, gdzie zebrali się żałobnicy, zajęło im dwa dni. – Slajd 11
12
Slajd 12