Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus kuszony na pustyni

Jezus jest kuszone przez szatana, ale opiera się pokusie.
Przekazany przez LUMO project
1
Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, aby został poddany próbie przez diabła. – Slajd 1
2
Po czterdziestu dniach i nocach postu Jezus poczuł głód. Szatan przyszedł do Niego i powiedział: – Slajd 2
3
„Skoro jesteś Synem Boga, rozkaż, żeby te kamienie...” – Slajd 3
4
„... Stały się chlebem”. – Slajd 4
5
Lecz On odpowiedział: „Jest napisane: »Człowiekowi do życia nie jest potrzebny tylko chleb, ma też karmić się każdym słowem, które pochodzi z ust Boga«”. – Slajd 5
6
Wtedy diabeł wziął Jezusa do świętego miasta i postawił Go na najwyższym miejscu świątyni i powiedział: „Jeśli Ty jesteś Synem Bożym, skocz w dół. Ponieważ jest napisane: »On poleci swoim aniołom, aby Cię strzegli« oraz »w swoich rękach poniosą Cię, tak abyś nie skaleczył swojej nogi o kamień«”. – Slajd 6
7
Jezus odpowiedział mu: „Jest napisane: »Nie będziesz wystawiał Pana, swego Boga, na próbę«”. – Slajd 7
8
Następnie diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. Powiedział do Jezusa: „Dam Ci wszystkie te rzeczy, jeśli padniesz na ziemię i mi się pokłonisz”. – Slajd 8
9
Wtedy Jezus odpowiedział mu: „Idź precz, Szatanie! Jest napisane: »Panu, swojemu Bogu, będziesz służył i będziesz wielbił tylko Jego«”. – Slajd 9
10
Wtedy diabeł opuścił go, a aniołowie przybyli i zaczęli Mu usługiwać, tak jak tego potrzebował. Jezus zaś wrócił do Galilei pełen mocy Ducha Świętego. – Slajd 10
11
Slajd 11