Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia niemego

Jezus uzdrawia niemego człowieka, a potem jest oskarżany o używanie mocy diabła.
Przekazany przez LUMO project
1
Pewnego razu do Jezusa przyprowadzono człowieka opętanego przez demona. – Slajd 1
2
Demon sprawił, że człowiek ten nie mógł mówić. – Slajd 2
3
Jezus nakazał demonowi opuścić mężczyznę. – Slajd 3
4
Zły duch natychmiast wyszedł i człowiek był wolny od jego złego wpływu. – Slajd 4
5
Uwolniony człowiek mógł teraz mówić i wszyscy byli zdumieni cudem, jakiego dokonał Jezus. – Slajd 5
6
Niektórzy obserwatorzy nie wierzyli, że ten cud pochodzi od Boga i szeptali: „Jezus wypędza demony, używając mocy szatana”. Inni żądali od Jezusa znaku z nieba, aby udowodnić, że ma moc od Boga. – Slajd 6
7
Jezus odpowiedział: „Każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje, a skłócone domy upadają. Mówicie, że dzięki Belzebubowi uwalniam ludzi od demonów? Jeśli szatan walczy sam ze sobą, to jak jego królestwo może się ostać? Jednak jeżeli ujarzmiam złe duchy dzięki mocy Boga, to znaczy, że nadeszło już do was Królestwo Boże”. – Slajd 7
8
„Gdy dobrze uzbrojony człowiek strzeże swego zamku, wówczas jego mienie jest zabezpieczone dopóki nie napadnie go ktoś silniejszy i obezwładni. Kto nie jest ze Mną, ten jest przeciwko Mnie, a kto ze Mną nie zbiera, ten rozprasza”. – Slajd 8
9
„Kiedy demon zostaje wyrzucony z człowieka, idzie na pustynię w poszukiwaniu wytchnienia. Kiedy go nie znajdzie, wraca do osoby, którą zostawił, i stwierdza, że ​​jego dawny dom jest wysprzątany i przyozdobiony. Potem sprowadza sobie siedem kolejnych złych duchów i wszystkie wchodzą do tej osoby. W ten sposób późniejszy stan tego człowieka jest gorszy od poprzedniego. – Slajd 9
10
Gdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała do Niego: „Szczęśliwa kobieta, która Cię urodziła i wykarmiła!”. – Slajd 10
11
Lecz On odpowiedział: „Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego wprowadzają je w życie”. – Slajd 11
12
Slajd 12