Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus mówi o swoim Ojcu

Jezus wyjaśnia, że ​​Syn Boży zostanie wywyższony, aby umrzeć.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus nauczał w świątyni. Powiedział do przywódców żydowskich: „Wkrótce odejdę! Będziecie Mnie szukać i poumieracie w swoim grzechu. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie”. – Slajd 1
2
Żydzi zaczęli się więc zastanawiać: „Czyżby chciał się zabić, że mówi: »Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie«?”. – Slajd 2
3
Jezus odpowiedział: „Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata”. – Slajd 3
4
Przywódcy zapytali: „Kim Ty jesteś?”. – Slajd 4
5
Jezus na to: „Przede wszystkim tym, za kogo się podaję. Wiele mógłbym o was powiedzieć i was osądzać. Jednak Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja przekazuję światu to, co usłyszałem od Niego”. – Slajd 5
6
Przywódcy nie rozumieli, że mówił o swoim Ojcu, Bogu. – Slajd 6
7
Wtedy Jezus powiedział: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego...” – Slajd 7
8
„... Wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic sam z siebie nie robię, lecz głoszę to, czego Mnie nauczył Ojciec”. – Slajd 8
9
„A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną. Nie zostawił Mnie samego, bo Ja zawsze postępuję zgodnie z Jego wolą”. – Slajd 9
10
Gdy to powiedział, wielu uwierzyło w Niego. – Slajd 10
11
Slajd 11