Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus ukazuje się uczniom w drodze do Emaus

Jezus ukazuje się uczniom w drodze do Emaus i wyjaśnia im, że Pismo zapowiadało cierpienia Mesjasza.
Przekazany przez LUMO project
1
Trzeciego dnia po ukrzyżowaniu Jezusa i złożeniu Go w grobie, dwóch uczniów szło z Jerozolimy do wsi zwanej Emaus.  Jednym z nich był Kleofas. – Slajd 1
2
Wioska ta znajdowała się około 11 kilometrów od Jerozolimy. – Slajd 2
3
Uczniowie rozmawiali o tym, co się stało z Jezusem. A kiedy tak żywo dyskutowali, sam Jezus podszedł i przyłączył się do nich. Oni jednak Go nie rozpoznali. Nieznajomy powiedział do nich: „O czym tak rozmawiacie?”. – Slajd 3
4
Zatrzymali się i patrzyli zasmuconym wzrokiem, a Kleofas odpowiedział: „Chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się ostatnio wydarzyło”.  „Cóż takiego?” – zapytał nieznajomy. – Slajd 4
5
„Chodzi o Jezusa z Nazaretu, którego arcykapłani i przywódcy wydali na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie wybawi Izraela. To stało się trzy dni temu”. – Slajd 5
6
„Dziś jednak niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas. Były wczesnym rankiem przy grobowcu, jednak nie znalazły Jego ciała”. – Slajd 6
7
„Potem kobietom ukazali się aniołowie i oznajmili, że Jezus żyje!” – Slajd 7
8
„Wobec tego niektórzy z nas poszli do grobu i przekonali się, że jest tak, jak powiedziały kobiety. Jezusa tam jednak nie widzieli”. – Slajd 8
9
Wtedy nieznajomy powiedział im: „Jesteście niemądrzy, bo tak trudno wam uwierzyć w to wszystko, co zapowiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał cierpieć, by potem wejść do swej chwały”. – Slajd 9
10
Następnie, odnosząc się najpierw do ksiąg Mojżesza i pism innych proroków, wyjaśniał im, co mówiły one o Zbawicielu – że musi umrzeć i powstać z martwych. – Slajd 10
11
W ten sposób zbliżyli się do Emaus, a nieznajomy sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Oni jednak nalegali, aby z nimi został. – Slajd 11
12
Gdy zasiedli do stołu, ich towarzysz podróży wziął chleb, pobłogosławił... – Slajd 12
13
... Przełamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy i rozpoznali Go – to był Jezus! – Slajd 13
14
On jednak w tej samej chwili zniknął. – Slajd 14
15
Powiedzieli do siebie: „Czy serca nie biły nam mocniej, gdy w drodze rozmawiał z nami i wyjaśniał znaczenie Pism?”. – Slajd 15
16
Natychmiast też wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali jedenastu i jeszcze innych uczniów. Zgromadzeni twierdzili, że Pan naprawdę wstał z grobu i ukazał się Szymonowi. – Slajd 16
17
Potem ci dwaj opowiedzieli im, czego doświadczyli w drodze do Emaus i jak  poznali Go po łamaniu chleba. – Slajd 17
18
Slajd 18