Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia chorą kobietę

Jezus uzdrowił chorą kobietę w dzień szabatu, co spotkało się z krytyką ze strony przywódców synagogi.
Przekazany przez LUMO project
1
W pewien szabat Jezus nauczał w jednej z synagog. – Slajd 1
2
Była tam kobieta, która od osiemnastu lat chorowała. Była cały czas pochylona i nie mogła się w ogóle wyprostować, ponieważ była w mocy ducha słabości. – Slajd 2
3
Kiedy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział: – Slajd 3
4
„Kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby”. – Slajd 4
5
Potem Jezus położył na niej ręce. – Slajd 5
6
Ona zaś natychmiast się wyprostowała i chwaliła Boga. – Slajd 6
7
Ale przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrowił w szabat, odezwał się do tłumu: „Jest sześć dni, w których należy pracować. Wtedy przychodźcie i dawajcie się uzdrawiać, a nie w szabat!”. – Slajd 7
8
Jezus zaś odpowiedział: „Obłudnicy! Czy każdy z was w szabat nie odwiązuje swojego wołu lub osła od żłobu i nie wyprowadza, by go napoić?”. – Slajd 8
9
„A czy tej córki Abrahama, którą szatan więził od osiemnastu lat, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?”. – Slajd 9
10
Te słowa Jezusa zawstydziły wszystkich Jego przeciwników. Tłum cieszył się  natomiast z powodu niezwykłych czynów, jakich dokonywał. – Slajd 10
11
A Jezus mówił dalej: „Do czego można porównać Królestwo Boże? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek wziął i zasiał w swoim ogrodzie”. – Slajd 11
12
Ono wyrosło i stało się drzewem. A w jego gałęziach ptaki uwiły sobie gniazda. – Slajd 12
13
Jezus ponownie zapytał: „Z czym mógłbym porównać Królestwo Boże? Przypomina ono zakwas, który pewna kobieta dodała do ciasta rozrobionego z trzech miar mąki i wszystko się zakwasiło”. – Slajd 13
14
Slajd 14