Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Zrywanie kłosów w szabat

Faryzeusze zarzucają uczniom łamanie Prawa, bo zrywali kłosy w szabat.
Przekazany przez LUMO project
1
Szabat był dniem odpoczynku. Żydowscy rolnicy, którzy przestrzegali Prawa Bożego, nie zbierali plonów w szabat. – Slajd 1
2
W pewien szabat Jezus przechodził wśród pól obsianych zbożem... – Slajd 2
3
… Jego uczniowie zrywali kłosy... – Slajd 3
4
... Wyłuskiwali z nich ziarna i jedli. – Slajd 4
5
Faryzeusze zaś stworzyli własne surowe zasady, aby określić, co ludzie mogą robić w szabat. Kiedy zobaczyli uczniów zrywających kłosy, oskarżyli ich o pracę w szabat. Pytali zatem uczniów: „Dlaczego robicie to, czego nie wolno robić w szabat?”. – Slajd 5
6
Jezus im odpowiedział: „Czyż nie czytaliście o tym, co zrobił Dawid, kiedy był głodny, on sam i jego towarzysze?”. – Slajd 6
7
„O tym, jak wszedł do domu Bożego, wziął poświęcony chleb, który mogą jeść tylko kapłani. Potem go jadł i dał swoim<br/>ludziom?”. – Slajd 7
8
Jezus powiedział jeszcze: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu”. – Slajd 8
9
Slajd 9