Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przekupienie strażników pilnujących grobu

Strażnicy pilnujący grobu Jezusa zostali przekupieni, aby nie mówić o zmartwychwstaniu.
Przekazany przez LUMO project
1
Następnego dnia po pogrzebie Jezusa arcykapłani i faryzeusze poszli do Piłata. – Slajd 1
2
„Panie, przypomnieliśmy sobie, że jeszcze za życia ten oszust powiedział, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Rozkaż więc, aby pilnowano grobu aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy, nie wykradli ciała i nie powiedzieli ludowi, że on zmartwychwstał. To ostatnie oszustwo byłoby bowiem o wiele gorsze od pierwszego” – prosili. – Slajd 2
3
Piłat powiedział: „Weźcie straż i zabezpieczcie grób najlepiej, jak potraficie”. Poszli więc i zabezpieczyli grób i opieczętowali kamień. – Slajd 3
4
Grobu cały czas pilnowali rzymscy strażnicy. – Slajd 4
5
Jednak trzeciego dnia po ukrzyżowaniu, wczesnym rankiem wydarzyło się coś cudownego. Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł Pański zstąpił z nieba i odsunął kamień, a potem na nim usiadł. – Slajd 5
6
Strażnicy zadrżeli ze strachu i padli na ziemię jak martwi. – Slajd 6
7
Kiedy doszli do siebie, pobiegli, aby znaleźć arcykapłanów i donieść im o tym, co się stało. – Slajd 7
8
Arcykapłani i starsi byli zaskoczeni tą wiadomością. – Slajd 8
9
Natychmiast jednak opracowali plan przekupienia żołnierzy. – Slajd 9
10
„Rozgłaszajcie, że Jego uczniowie przyszli w nocy i ukradli Go, gdy spaliście. A jeśli namiestnik się o tym dowie, to my go przekonamy, żebyście nie mieli kłopotów” – polecili arcykapłani. – Slajd 10
11
Dali też strażnikom dużą sumę pieniędzy jako łapówkę. – Slajd 11
12
Strażnicy wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. Wieść o wykradzeniu ciała Jezusa rozeszła się wśród Żydów i była jeszcze długo powtarzana. – Slajd 12
13
Slajd 13