Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia niewidomego

W okolicach Jerycha Jezus uzdrawia Bartymeusza, niewidomego żebraka.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus był w drodze do Jerozolimy. Kiedy razem z uczniami i liczną grupą ludzi wychodził z Jerycha... – Slajd 1
2
... Przy drodze siedział  niewidomy człowiek i żebrał. Miał na imię Bartymeusz (to oznacza „syn Tymeusza”). – Slajd 2
3
Kiedy Bartymeusz dowiedział się, że przechodzi tędy Jezus, zaczął głośno wołać: „Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną!”. – Slajd 3
4
Wielu próbowało go uciszyć. – Slajd 4
5
Jednak on tym głośniej wołał: „Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!”. – Slajd 5
6
Wtedy Jezus zatrzymał się i kazał przyprowadzić tego człowieka. – Slajd 6
7
Zawołali go więc: „Odwagi! Wstawaj! Woła cię”. Niewidomy zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa. – Slajd 7
8
A gdy się zbliżył, Jezus zapytał go: „Co chcesz, abym zrobił dla ciebie?”. – Slajd 8
9
„Nauczycielu, spraw, abym widział” – odpowiedział Bartymeusz. – Slajd 9
10
„Idź, twoja wiara cię uratowała!” – powiedział Jezus. – Slajd 10
11
Niewidomy natychmiast odzyskał wzrok. – Slajd 11
12
Popatrzył wokół siebie zdumiony. – Slajd 12
13
Potem zaczął wielbić Boga... – Slajd 13
14
... I poszedł za Jezusem. A cały lud, który to widział, oddał cześć Bogu. – Slajd 14
15
Slajd 15