Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie chromego przy sadzawce Betezda

Uzdrowienie chromego przy sadzawce Betezda w dzień szabatu wywołało dyskusję, bo mężczyzna nosił swoje posłanie.
Przekazany przez LUMO project
1
Kiedy obchodzono żydowskie święto, Jezus udał się do Jerozolimy. – Slajd 1
2
Był to dzień szabatu. Tam, przy Bramie Owczej znajdowała się sadzawka zwana po hebrajsku Betezda. Była otoczona pięcioma krużgankami. – Slajd 2
3
Było w nich mnóstwo chorych – niewidomych, chromych i sparaliżowanych. – Slajd 3
4
Leżał tam też pewien człowiek, który chorował już trzydzieści osiem lat. – Slajd 4
5
Gdy Jezus go zobaczył i poznał, że już od wielu lat czeka na uzdrowienie, zapytał: „Czy chcesz być zdrowy?”. – Slajd 5
6
Chory odpowiedział Mu: „Panie! Nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona. Zanim zaś ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną”. – Slajd 6
7
Wówczas Jezus polecił mu: „Wstań, weź swoje posłanie i chodź!”. – Slajd 7
8
I chory natychmiast wyzdrowiał. Zabrał swoje posłanie... – Slajd 8
9
... I zaczął chodzić. – Slajd 9
10
Zdumiony opuścił krużganek i poszedł w stronę pobliskiej świątyni. – Slajd 10
11
Kiedy przywódcy żydowscy to zobaczyli, upomnieli uzdrowionego: „Dziś jest szabat, nie wolno ci więc nosić posłania”. Lecz on odpowiedział: „Przecież ten, który mnie uleczył, polecił, bym je złożył i zaczął chodzić”. – Slajd 11
12
A oni zapytali go: „Kim był ten człowiek, który ci powiedział, abyś wstał i chodził?”. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był. – Slajd 12
13
Gdy Jezus spotkał go później w świątyni, powiedział do niego: „Wyzdrowiałeś! Nie grzesz już więcej, aby nie stało ci się coś gorszego!”. – Slajd 13
14
Po odejściu stamtąd uzdrowiony powiedział przywódcom, że to właśnie Jezus go uleczył. – Slajd 14
15
Żydzi zaczęli prześladować Jezusa, z tego powodu, że uzdrawiał w szabat. – Slajd 15
16
A Jezus powiedział im: „Mój Ojciec stale działa, więc Ja też działam”. – Slajd 16
17
Kiedy usłyszeli to przywódcy Żydów, wpadli w złość. Uważali, że Jezus nie tylko łamie szabat, ale samego siebie czyni równym Bogu, bo nazywa Go swoim Ojcem. – Slajd 17
18
Slajd 18