Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pytanie o autorytet Jezusa

Arcykapłani i starsi próbują przyłapać Jezusa na jakimś błędzie, zadając mu różne pytania.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus i Jego uczniowie przebywali w Jerozolimie. – Slajd 1
2
Jezus wszedł do świątyni i zaczął nauczać. – Slajd 2
3
Arcykapłani i starsi ludu przyszli, aby Go posłuchać. Chcieli sprowokować Go do powiedzenia czegoś, co byłoby pretekstem do aresztowania Go za bluźnierstwo. – Slajd 3
4
„Jakim prawem to czynisz? Kto dał ci tę władzę?” – pytali. – Slajd 4
5
A Jezus im odpowiedział: „Ja również zadam wam pytanie. Jeśli Mi odpowiecie, to i Ja wam powiem, jakim prawem to czynię”. – Slajd 5
6
„Skąd pochodził chrzest Jana?” – Slajd 6
7
„Z nieba czy od ludzi?” – Slajd 7
8
Naradzali się nad odpowiedzią: „Jeśli powiemy, że od Boga, to zapyta nas: »Dlaczego mu nie uwierzyliście?«. Jeśli natomiast powiemy: »Od ludzi«, to narazimy się ludziom, wszyscy bowiem uważają Jana za proroka". – Slajd 8
9
Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. – Slajd 9
10
Wówczas Jezus powiedział: „W takim razie i Ja wam nie powiem, jakim prawem to robię”. – Slajd 10
11
Slajd 11