Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wniebowstąpienie Jezusa

Po czterdziestu dniach, w których zmartwychwstały Jezus ukazywał się uczniom, wstąpił do nieba.
Przekazany przez LUMO project
1
Autorem Dziejów Apostolskich jest Łukasz, który napisał je do swojego przyjaciela, Teofila. Rozpoczął je w ten sposób: „Teofilu, w pierwszej księdze napisałem o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku aż do dnia, kiedy przez Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę”. – Slajd 1
2
Po tym jak Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał. – Slajd 2
3
Po zmartwychwstaniu przez 40 dni spotykał się ze swoimi uczniami. – Slajd 3
4
Dawał im dowody na to, że żyje. – Slajd 4
5
Rozmawiał też z nimi o Królestwie Bożym. – Slajd 5
6
Kiedy pewnego dnia spożywał z uczniami posiłek, nakazał im: „Nie oddalajcie się od Jerozolimy, lecz oczekujcie obiecanego daru od Ojca, o którym wam mówiłem”. – Slajd 6
7
„Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy za kilka dni będziecie ochrzczeni Duchem Świętym”. – Slajd 7
8
„Pewnego dnia Jezus zabrał swoich uczniów na Górę Oliwną, niedaleko Jerozolimy”. – Slajd 8
9
„A oni zapytali Go: »Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?«”. – Slajd 9
10
„»Nie do was należy poznanie czasu i chwili, które ustalił Ojciec«, odpowiedział Jezus”. – Slajd 10
11
„»Otrzymacie jednak moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi«”. – Slajd 11
12
„Kiedy wypowiedział te słowa, został zabrany w górę na oczach uczniów i zakrył Go obłok”. – Slajd 12
13
Uczniowie wpatrywali się za Nim w niebo, kiedy nagle stanęli przy nich dwaj ubrani na biało mężczyźni. – Slajd 13
14
„Aniołowie zapytali: »Galilejczycy! Co tak stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was do nieba, pewnego dnia powróci w taki sam sposób, w jaki widzieliście Go odchodzącego«”. – Slajd 14
15
Uczniowie Jezusa wrócili do Jerozolimy i spotykali się regularnie, aby się modlić. – Slajd 15
16
Na modlitwę przychodzili: Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub – syn Alfeusza, Szymon Gorliwy, Juda – syn Jakuba i bracia Jezusa. Było tam także kilka kobiet, w tym matka Jezusa. – Slajd 16
17
Slajd 17