Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o dziesięciu druhnach

Przypowieść o dziesięciu druhnach, które czekały na pana młodego.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus nauczał swoich uczniów o znakach czasów ostatecznych. Następnie opowiedział im przypowieść o byciu gotowym na Jego przyjście: – Slajd 1
2
„Królestwo Niebios można porównać do dziesięciu dziewcząt, które jako druhny wyszły z lampami na spotkanie pana młodego”. – Slajd 2
3
W czasach Jezusa, ludzie ustalali datę ślubu i tego dnia panna młoda czekała w swoim domu z druhnami na pana młodego oraz jego towarzyszy. Dokładny czas jego przyjścia nie był jednak znany. W pewnym momencie pan młody przychodził i zabierał narzeczoną oraz druhny do swojego domu na uroczystości weselne. – Slajd 3
4
„Pięć z tych druhen było mądrych, dlatego zabrały one lampy i zapasową oliwę do nich”. – Slajd 4
5
„Pozostałych pięć było głupich, miały lampy, ale nie zabrały zapasowej oliwy”. – Slajd 5
6
„A gdy przyjście pana młodego się opóźniało, wszystkie ogarnęło znużenie i zasnęły”. – Slajd 6
7
„Nagle w środku nocy rozległo się wołanie: »Idzie pan młody, wyjdźcie mu na spotkanie!«”. – Slajd 7
8
„Wówczas obudziły się wszystkie dziewczyny i przygotowały swoje lampy. Głupie powiedziały do mądrych: »Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną«”. – Slajd 8
9
„Mądre jednak odpowiedziały: »Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie«”. – Slajd 9
10
„A gdy odeszły kupować, przyszedł pan młody. Dziewczyny, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi”. – Slajd 10
11
„Później przyszły pozostałe i wołały: »Panie! Panie! Otwórz nam!«”. – Slajd 11
12
„Lecz On im odpowiedział: »Niestety, naprawdę was nie znam«”. – Slajd 12
13
Potem Jezus wezwał swoich słuchaczy: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy”. – Slajd 13
14
Slajd 14